CẦN GẤP TỔ TRƯỞNG LẬP TRÌNH PHẦN MỀM C# .Net - 2người ( Nhà Máy 01)

Job Description

  • Cài đặt SQL Server và cấu hình kết nối cho máy khác kết nối trong mạng công ty.
  • Lập trình phần mềm báo cáo với ngôn ngữ C# .NET Winform và ASP.Net MVC sử dụng Report Viewer, kết hợp truy vấn dữ liệu từ SQL Server dùng Transaction và Store Procedure, Trigger.
  • Tìm hiểu quy trình sản xuất.
  • Lập trình phần mềm tự động đọc dữ liệu từ file Excel và chỉnh sửa, cập nhật vào database server vớI các bảng tạo sẳn.

Job Requirement

  • Quản lý và cấu hình server - client (SQL Server); Xuất dữ liệu báo cáo từ phần mềm ra Excel, CSV, PDF bằng Report Viewer; Phân quyền người dùng trên SQL Server và Phần mềm.
  • Ngôn ngữ C#,php: mvc, asp.net, web service 

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Job type : Permanent
  • Age: Unlimited
Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Location

Employment Information

Company Overview

Saigon Precision Company Ltd. Misumi Group Inc
Saigon Precision Company Ltd. Misumi Group Inc

Road 2, Saigon-LinhTrung E.P.Z, Thu Duc District

Ms. Bội Ngọc

1,000-4000 staffs

https://www.misumi.co.jp/english/company/office/manufacture.html

Công ty TNHH Saigon Precision là công ty 100% vốn của Nhật Bản thuộc tập đoàn Misumi _Nhật Bản (Misumi Group Inc). Tại Việt Nam nhà máy sản xuất đầu tiên được thành lập năm 1995, tính đến nay Công ty TNHH Saigon Precision đã có 3 nhà máy hoạt động sản xuất tọa lạc tại Khu Chế Xuất Linh Trung 1 và 2 Quận Thủ Đức TPHCM với tổng số nhân viên 2500 người. Trong... View more

Feedback