About us

Talentnet Corporation

Employment Information

[Can Tho-Dong Nai_Banking] - Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 30/11/2020
Industry Customer Service , Banking , Insurance
Experience 1 - 2 Years

ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Can Tho

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ Competitive

  • Can Tho

Ngân Hàng TMCP Việt Á

$ Competitive

  • Can Tho

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Competitive

  • Can Tho

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Competitive

  • Can Tho

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ 15 Tr - 30 Tr VND

  • Can Tho

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Competitive

  • Dong Nai

ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Dong Nai