About us

Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Phú Hải Đăng Quang

Employment Information

Cần Tuyển Trợ Lý Kinh Doanh - Làm Việc Tại Văn Phòng

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 4,000,000 - 6,000,000 VND
Deadline to apply 28/01/2021
Industry Administrative / Clerical , Executive management , Human Resources

Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Phú Hải Đăng Quang

$ 4 Tr - 8 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Phú Hải Đăng Quang

$ 5 Tr - 50 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty CP Địa ốc Tín Thành

$ 5 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty CP Địa ốc Tín Thành

$ 5 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty CP Địa ốc Tín Thành

$ 5 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty CP Địa ốc Tín Thành

$ 5 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty CP Địa ốc Tín Thành

$ 5 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty CP Địa ốc Tín Thành

$ 5 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty CP Địa ốc Tín Thành

$ 5 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty CP Địa ốc Tín Thành

$ 5 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh