language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Cantonese Technical Support (KTV Nói Tiếng Quảng Đông)

Cik Telecom Viet Nam co.,ltd
Updated: 08/01/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Hỗ trợ và khắc phục sự cố các hệ thống VoIP, Internet Cable/DSL, IPTV
 • Trả lời các cuộc gọi và theo dõi các ghi chú, liên hệ với khách hàng giải quyết các vấn đề kỹ thuật phát sinh một cách nhanh chóng.
 • Liên hệ khách hàng qua điện thoại, trực tuyến hoặc nhân viên khác về các yêu cầu của khách hàng.
 • Nhanh chóng nắm bắt được các quy trình và sản phẩm của CIK.
 • Hỗ trợ các phòng/ban khác theo dõi các vấn đề phát sinh của khách hàng.
 • Liên hệ và phối hợp với đơn vị nội bộ.
 • Tiếp tục phát triển các giải pháp của đội ngũ phân tích hỗ trợ kỹ thuật.
 • Làm các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc

Job Requirement

 • Major of Information Technology (Network)/ Computer Engineering or equivalent.
 • Excellent communication in both Cantonese and Vietnamese
 • Basic English reading and writing skills. 
 • Ability to work independently as well as in team
 • Able to work under pressure 
 • Accept night shift: 5 nights for a week, from 10 pm to 6.30 am

-------------------------------

 • Tốt nghiệp  chuyên ngành công nghệ thông tin (Network)/ kỹ sư máy tính hoặc những chuyên ngành liên quan.
 • Khả năng giao tiếp tốt tiếng Quảng Đông và tiếng Việt.
 • Khà năng đọc và viết tiếng Anh cơ bản.
 • Khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm tốt
 • Có thể chịu được áp lực công việc
 • Làm việc ca tối: 1 tuần làm 5 đêm, từ 22h00 đến 6h30 sáng

More Information

 • Degree: College
 • Age: 21 - 30
 • Job type : Permanent, Internship
 • Probationary period: • The probation period 2 months / thử việc 2 tháng
 • Working time: Working 40 hours a week / Làm việc 40 giờ/ tuần
 • Training opportunities:

  • Overseas training opportunities
  ----------------------
  . Cơ hội huấn luyện ở nước ngoài

 • Benefit:

  • Bonus of work performance
  • Social Insurance
  ------------------------------------
  Bảo hiệm xã hội
  Khen thưởng theo hiệu quả công việc

Company Overview

Cik Telecom Viet Nam co.,ltd

www.ciktel.comCompany size: 25-50
CIK Telecom INC was founded in 2003 in Toronto of Canada. CIK is one of the largest independent ISP in Canada and owns the largest internet network coverage...Detail

Cantonese Technical Support (KTV Nói Tiếng Quảng Đông)

Cik Telecom Viet Nam co.,ltd

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts