About us

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

Employment Information

[Cầu Giấy/Tây Hồ-Hà Nội] Chuyên viên tư vấn tài chính bảo hiểm - Kênh hợp tác qua Ngân hàng VPBank

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,500,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 12/02/2021
Industry Banking , Insurance , Finance / Investment

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 7,4 Mil - 17,4 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 7,4 Mil - 17,4 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 7,4 Mil - 17,4 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 7,4 Mil - 17,4 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 6,3 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 7,4 Mil - 17,4 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 7,4 Mil - 17,4 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 7,4 Mil - 17,4 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 8,5 Mil - 12,5 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 8,5 Mil - 12,5 Mil VND

  • Ha Noi