About us

Công ty TNHH Tài Tâm

Employment Information

Chánh Văn Phòng Dự Án Quảng Trị

Job level Manager
Salary $ 15,000,000 - 18,000,000 VND
Deadline to apply 27/07/2021
Industry Administrative / Clerical , Executive management
Experience 3 - 5 Years

Công ty cổ phần SCI E&C

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Lai Chau | Quang Tri | Houaphanh

Công ty TNHH Tài Tâm

$ 13 Mil - 16 Mil VND

  • Quang Tri

Công ty TNHH Tài Tâm

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Quang Tri

Saint-Gobain Vietnam

$ Competitive

  • Quang Tri

Công ty TNHH Tài Tâm

$ 30 Mil - 45 Mil VND

  • Quang Tri

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SENDAI

$ Competitive

  • Quang Binh | Quang Tri | T. Thien Hue

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SENDAI

$ Competitive

  • Quang Binh | Quang Tri | T. Thien Hue

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SENDAI

$ Competitive

  • Quang Binh | Quang Tri | T. Thien Hue

Công Ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận - PNJ

$ Competitive

  • Quang Tri

Công Ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận - PNJ

$ Competitive

  • Quang Tri