language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chánh văn phòng HĐQT - Công ty CP Chứng khoán Trí Việt

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT
Updated: 24/06/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

I. Quản lý, điều hành các hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng HĐQT

- Tham mưu, giúp việc cho HĐQT trong công tác tổ chức, điều hành, kiểm soát mọi hoạt động về hành chính quản trị, xây dựng hệ thống nội quy, quy chế, các chính sách quản lý liên quan đến công tác hành chính quản trị của văn phòng HĐQT và các hoạt động cổ đông;

- Xây dựng các quy chế, quy định, quy trình hoạt động của HĐQT, Văn phòng HĐQT; các Ủy ban/Hội đồng trực thuộc HĐQT;

- Chịu trách nhiệm và đảm bảo các hoạt động hành chính phục vụ, hỗ trợ cho HĐQT, Ban kiểm soát và các phân mảng trực thuộc HĐQT.

- Phụ trách các báo cáo của HĐQT bao gồm cả báo cáo quản trị

- Đón tiếp khách của HĐQT

- Cùng tham gia quản lý và tương tác với nhân sự thuộc HĐQT phụ trách.

II. Quan hệ cổ đông:

- Trợ giúp HĐQT trong việc thiết lập, duy trì các mối quan hệ cổ đông, đối tác lớn.

- Thực hiện công tác đối nội đối ngoại với các cổ đông lớn trong hợp tác kinh doanh, giao dịch với các cơ quan, tổ chức, cá nhân bên ngoài.

- Chịu trách nhiệm phần công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, sở giao dịch theo quy định của pháp luật.

III. Giám sát, kiểm toán, kiểm soát nội bộ

- Theo dõi & đánh giá tính minh bạch hệ thống báo cáo tài chính của công ty

- Kiến nghị HĐQT về thuê kiểm toán bên ngoài, bao gồm và phạm vi công việc và mức phí đối với kiểm toán bên ngoài

- Theo dõi và đảm bảo tính độc lập của kiểm toán nội bộ, chất lượng hoạt động kiểm toán nội bộ và hiệu quả của quy trình kiểm toán nội bộ.

- Xây dựng và thực hiện chính sách về phạm vi công việc đối với dịch vụ tư vấn của kiểm toán bên ngoài

- Xem xét, đánh giá hệ thống quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ của công ty

- Theo dõi và đánh giá tính hiệu quả của hoạt động kiểm toán nội bộ

- Báo cáo và kiến nghị HĐQT về vấn đề cấp thiết cần phải có thay đổi hoặc hoàn thiện

- Bộ phận thường trực tiếp nhận thông tin liên quan đến chuẩn mực đạo đức trong hoạt động kinh doanh

IV. Phụ trách kinh doanh:

- Tham gia giám sát việc kinh doanh theo sự phân công của HĐQT.

- Chịu trách nhiệm kiểm tra đôn đốc các đơn vị kinh doanh thực hiện theo mục tiêu, chiến lược của HĐQT.

V. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của BLĐ

Job Requirement

1. Ngoại hình: Ưa nhìn, phát âm chuẩn, giọng nói dễ nghe, nhanh nhẹn, hoạt bát

2. Trình độ: Tối thiểu ĐH chính quy chuyên ngành phù hợp: Kinh tế, TCNH, QTKD, chứng khoán...

3. Kinh nghiệm: 

- Trên 05  năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Quản trị văn phòng.

- Có 03 năm KN làm việc ở vị trí tương đương cho các Công ty CK, TC, NH.. có quy mô về nhân sự từ 100 người trở lên

4. Kỹ năng & Kiến thức chuyên môn: 

- Nắm vững các quy định của Pháp luật trong lĩnh vực hành chính, TC, NH, CK
- Có kiến thức về quản lý HC bao gồm nguyên tắc và quy trình lập KH, tổ chức, điều hành và phân bổ nguồn lực phù hợp

- Kỹ năng lãnh đạo, điều hành, nắm bắt công việc nhanh, quản lý tổ chức thực hiện công việc khoa học
- Khả năng làm việc độc lập với cường độ công việc cao, phối hợp làm việc nhóm tốt
- Khả năng bao quát công việc và giải quyết công việc nhanh,sắp xếp xử lý công việc khoa học
- Khả năng tư duy, sáng tạo, phân tích tổng hợp tốt

- Có khả năng nhớ chính xác các thông tin cần thiết về những cá nhân, sự kiện, thời gian, số liệu,…

5. Phẩm chất: 

- Thân thiện, trung thực, nhiệt tình.

- Có đạo đức nghề nghiệp và mong muốn gắn bó cùng sự phát triển của Tập đoàn

- Có bản lĩnh, điềm đạm, kiên nhẫn

6. Yêu cầu khác:

- Tinh thần khởi nghiệp, dấn thân

- Thành thạo tin học văn phòng thông dụng (Word, Excel, Power point, Internet, Outlook…) 

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 25 - 50
 • Job type : Permanent

Company Overview

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

tcorp.vnCompany size: 100-200
Cuối năm 2014, TVC đã mua cổ phần và trở thành cổ đông chi phối của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thái Bình Dương, sau đó quyết định đổi tên Công ty này thành...Detail

Similar jobs

Chánh văn phòng HĐQT - Công ty CP Chứng khoán Trí Việt

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts