language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chemical Engineer

CÔNG TY TNHH KIMS COOK VIỆT NAM
Updated: 10/10/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Salary review

Job Description

1. Quản lý vận hành hệ thống máy ăn mòn kim loại.

2. Phân tích hóa chất và kiểm tra số lượng, chất lượng hóa chất trong dung dịch và sản phẩm.

3. Tiếp nhận sự chuyển giao công nghệ quản lý hệ thống từ các chuyên gia nước ngoài. Có khả năng tiếp cận và nắm bắt công nghệ của toàn bộ hệ thống máy móc.

4. Thực hiện test, vận hành và cải tiến quy trình vận hành máy móc.

5. Cập nhật điều kiện vận hành và quy trình liên quan tới vận hành hệ thống phù hợp với điều kiện sản xuất tại Nhà Máy.

6. Hỗ trợ các sự cố liên quan tới kết quả test cũng như các sản phẩm trong quá trình sản xuất.

7. Kiểm tra những hạng mục không phù hợp và cải tiến quy trình cho phù hợp.

Job Requirement

- Tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ kỹ thuật Hóa hoặc ngành khác có liên quan tới
- Kinh nghiệm ít nhất 1 năm tại lĩnh vực liên quan
- Hiểu biết về công nghệ, dây chuyền sản xuất, môi trường công nghiệp.
- Anh văn giao tiếp, vi tính thành thạo
- Kỹ năng: làm việc nhóm, tư duy, phân tích, giải quyết vấn đề, trao đổi thông tin, đánh giá kết quả.

More Information

  • Age: Unlimited
  • Gender: Male
  • Job type : Permanent

Company Overview

CÔNG TY TNHH KIMS COOK VIỆT NAM

Company size: 10-20
CÔNG TY TNHH KIMS COOK VIỆT NAM CÔNG TY TNHH KIMS COOK VIỆT NAM

People who applied to this job also applied to:

Chemical Engineer

CÔNG TY TNHH KIMS COOK VIỆT NAM

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts