About us

Tổng công ty 36-CTCP

Employment Information

Chỉ Huy Phó Công Trường

Job level Manager
Salary $ Competitive
Deadline to apply 30/04/2023
Industry Architect , Civil / Construction , Real Estate
Experience 7 - 0 Years

Tổng công ty 36-CTCP

$ Competitive

  • Vinh Long | Hau Giang

De Heus LLC

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Hau Giang

Masan Consumer

$ Competitive

  • Hau Giang

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

  • Ben Tre | Vinh Long

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

  • Ben Tre | Tien Giang | Vinh Long

Tổng công ty Xây dựng số 1 – CTCP

$ Competitive

  • Hau Giang

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Hau Giang

Tập Đoàn Karofi Holding

$ 2 Mil - 3 Mil VND

  • Vinh Long | Dong Thap | Ben Tre

Tập Đoàn Karofi Holding

$ 1,5 Mil - 2 Mil VND

  • Hau Giang | Soc Trang

Tập Đoàn Karofi Holding

$ 1,5 Mil - 2 Mil VND

  • Vinh Long | Dong Thap