About us

Công Ty TNHH Hoa Viên Bình An

Employment Information

CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ 10,000,000 - 14,000,000 VND
Deadline to apply 20/05/2021
Industry Architect , Civil / Construction , Real Estate
Experience 5 - 7 Years

Công Ty TNHH Minh Tân Tiến

$ Competitive

  • Dong Nai

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SA LA

$ 25 Mil - 40 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Binh Duong | Dong Nai

Công ty TNHH Mạc Tích

$ Competitive

  • Dong Nai

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SA LA

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh | Dong Nai

Công ty Cổ Phần Đại Phú Mỹ

$ Competitive

  • Dong Nai

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Savi

$ Competitive

  • Dong Nai

Tổng Công ty Tín Nghĩa

$ Competitive

  • Dong Nai

Tinh Ky Co., Ltd.

$ 2,6 Mil - 3 Mil VND

  • Dong Nai

LOTTE FINANCE VIETNAM

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Binh Duong | Dong Nai

Công ty Cỗ Phần Cung Ứng Nguồn Nhân Lực TTV

$ 12 Mil - 18 Mil VND

  • Dong Nai