About us

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NHÔM KÍNH VIỆT TECH

Employment Information

Chỉ huy trưởng công trình

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ 15,000,000 - 18,000,000 VND
Deadline to apply 31/05/2021
Industry Architect , Civil / Construction , Real Estate
Experience 3 - 5 Years

Công ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp điện 1 miền Bắc

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi | Soc Trang | Nationwide

Công ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

$ 20 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Bách Việt

$ 17 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư TĐ

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư INTECH

$ 15 Mil - 22 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư INTECH

$ 15 Mil - 22 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần FECON

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh | Nationwide