About us

Công ty Cổ phần Việt's Power

Employment Information

Chỉ Huy trưởng công trình

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 30/06/2021
Industry Irrigation , Civil / Construction , Interior / Exterior
Experience 2 - 3 Years

Công ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp điện 1 miền Bắc

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi | Soc Trang | Nationwide

Công ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NHÔM KÍNH VIỆT TECH

$ 15 Mil - 18 Mil VND

  • Ha Noi

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Việt's Power

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS

$ Competitive

  • Ha Noi | Lam Dong

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư INTECH

$ 15 Mil - 22 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư INTECH

$ 15 Mil - 22 Mil VND

  • Ha Noi

INTRACOM

$ 13 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi | Lao Cai | Lai Chau