About us

CÔNG TY CỔ PHẦN TOPACO HƯNG TÍN

Employment Information

Chỉ Huy Trưởng

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ 18,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 14/10/2020
Industry Mechanical / Auto / Automotive , Electrical / Electronics , Maintenance
Experience 3 Years

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI SÔNG HỒNG

$ 15 Tr - 23 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần FECON

$ 20 Tr - 25 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor

$ Competitive

 • Ha Noi

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ZYF VIỆT NAM

$ Over 15 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN TOPACO HƯNG TÍN

$ 18 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI SÔNG HỒNG

$ 11 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty TNHH Dự ứng lực Minh Đức

$ 15 Tr - 22 Tr VND

 • Ha Noi

AA DH Corporation

$ 15 Tr - 25 Tr VND

 • Ha Noi | Binh Thuan | Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRÍ VIỆT

$ 15 Tr - 30 Tr VND

 • Ha Noi | Hai Phong

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRÍ VIỆT

$ 20 Tr - 40 Tr VND

 • Ha Noi | Hai Phong

DC TECHNOLOGY COMPANY

$ Competitive

 • Ha Noi