language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chief Accountant (Kế toán Trưởng) - HCMC

GroupG Asia Pacific (Singapore)
Updated: 16/04/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

Công việc chung

Quản lý và thực hiện các công việc hệ thống kế toán, tài chính quản trị nguồn vốn của công ty, tham mưu cho Ban Giám Đốc công ty, và thúc đẩy tốt mối quan hệ với các cơ quan chức năng.

Nhiệm vụ chính

Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám Đốc:

Hệ thống Kế toán:

 • Thiết lập hệ thống kế toán hoàn thiện và giám sát hoạt động Kế toán của toàn bộ Công ty.
 • Xây dựng, điều chỉnh hệ thống, phần hành kế toán cho phù hợp với nhu cầu quản lý của Công ty.
 • Tham gia xây dựng hệ thống quy trình quản lý, tăng cường tính giám sát quản lý rủi ro, tiêu cực và thất thoát tài sản của Công ty trong hoạt động kinh doanh.
 • Thường xuyên theo dõi, cập nhật kịp thời chính sách, chế độ, luật Thuế, luật DN được cập nhật thường xuyên và phổ biến cho nhân viên phòng Kế toán.
 • Quản lý, giám sát công việc của BP Kế toán đảm bảo đúng tiến độ báo cáo theo quy định.
 • Tư vấn, hỗ trợ, quản lý và phát triển bộ phận Kế toán. Và hỗ trợ công tác nghiệp vụ của các phòng chức năng, tham gia xử lý công việc tồn ứ tại các bộ phận.
 • Kiểm tra, giám sát các chi phí phát sinh của việc hạch toán phản ánh trên sổ kế toán.
 • Hỗ trợ các phòng Ban thực hiện thủ tục thanh toán, chính sách bán hàng, mua hàng đúng theo thông tư Bộ tài chính, cục thuế,.. quy định.
 • Hướng dẫn NV Kế toán thực hiện công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ, sử dụng tài liệu theo đúng quy định của Cty về công tác lưu trữ.

Tham mưu – Tư vấn:

 • Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc về cơ cấu tổ chức nhân sự của Bộ phận Kế toán.
 • Tham mưu cho Ban TGĐ trong việc thiết lập kế hoạch kinh doanh của Công ty, quy chế tài chính, các biện pháp chế tài nhằm tiết giảm chi phí hoạt động.
 • Tham mưu cho Ban TGĐ về việc xây dựng kế hoạch tài chính phục vụ cho Kế hoạch Kinh doanh , chỉ tiêu và các tiêu chí đánh giá hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch Kinh doanh của các Đơn vị kinh doanh trong Công ty.
 • Tham mưu cho Ban TGD các vấn đề liên quan đề tài chính, dòng tiên, huy động và sử dụng vốn nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn của Công ty.
 • Tham mưu về các chính sách về Thuế, kế toán, luật Doanh nghiệp ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động Kinh doanh và đầu tư tài chính của Công ty.
 • Kiểm soát giá và các điều khoản hợp đồng mua hàng.
 • Kiểm soát toàn bộ chi phí phát sinh tại Công ty.

Tài chính – Quản trị:

 • Quản lý các nguồn vốn của Công ty, phân tích và đánh giá báo cáo tài chính tháng, quý, năm nhằm tham mưu Ban TGĐ và HĐQT những cải tiến khi cần thiết.
 • Theo dõi sự biến động nguồn vốn liên quan đến công tác quản lý, cập nhật việc sang nhượng cổ phần.
 • Xem xét, đánh giá, kiểm tra và phân tích, đưa ra dự toán chi phí của các bộ phận.
 • Chịu trách nhiệm trước Ban TGĐ trong việc theo dõi, kiểm tra, tình hình thu hồi nợ của khách hàng (/thanh toán nợ cho nhà cung cấp).
 • Chịu trách nhiệm phân tích, tổng hợp, đánh giá và dự báo tình hình Tài chính của Công ty trong một khoảng thời gian nhất định. Các chính sách về Thuế, kế toán ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động Kinh doanh và đầu tư tài chính của Công ty.
 • Lập và triển khai các kế hoạch Tài chinh – Kinh doanh Tài chính theo sự phân công của Ban Tổng Giám đốc.
 • Phân tích các báo cáo Tài chính của Công ty và đưa ra các kiến nghị, giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm tối ưu hoá Tài chính của Công ty.
 • Phân tích thực hiện định mức trong sản xuất, phân tích Kết quả sản xuất kinh doanh báo cáo hàng kỳ.
 • Kiểm soát các chứng từ thanh toán ,chứng từ kế toán, nhập xuất tồn và tính pháp lý của hợp đồng về điều khoản thanh toán.

Quan hệ Khách hàng:

 • Thiết lập và phát triển mối quan hệ với cơ quan Thuế và các cơ quan chức năng khác nhằm có được sự hỗ trợ tốt nhất từ các cơ quan quản lý nhà nước với Công ty.
 • Quan hệ với các tổ chức tín dụng nhằm tìm kiếm nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
 • Thiết lập và phát triển mối quan hệ với các Nhà cung cấp lớn đảm bảo chất lượng hàng hóa, phương thức thanh toán và các điều kiện tốt nhất cho việc kinh doanh của Công ty.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành kế toán, kiểm toán hoặc các ngành có liên quan.
 • Có kinh nghiệm chuyên môn từ 5 năm trở lên, ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí kế toán trưởng.
 • Nắm vững kiến thức về kế toán, thuế, bảo hiểm, lao động.
 • Nắm được các chế độ kế toán.
 • Siêng năng, chịu khó, cẩn thận, xử lý tình huống tốt.
 • Có tinh thần trách nhiệm cao.
 • Có khả năng làm việc theo nhóm.
 • Chịu được áp lực công việc.
 • Trình độ ngoại ngữ ở mức khá, thành thạo là một lợi thế.

Báo cáo: Ban Giám đốc công ty.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 28 - 35
 • Job type : Permanent

Company Overview

GroupG Asia Pacific (Singapore)

Company size: 25-99
Incorporated in Singapore, GroupG Asia Pacific Pte Ltd is aimed to offer the food industry more than just flavors, fragrances, and stabilizers. We also...Detail

Chief Accountant (Kế toán Trưởng) - HCMC

GroupG Asia Pacific (Singapore)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts