language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chief Accountant | Kế Toán Trưởng (Sản Xuất/Thương mại, 1500USD++, Y5750)

MegaCEO
Updated: 09/07/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Training & Development

Job Description

HR1: Kế Toán Trưởng (Thực Phẩm, 1800$, TN5341) in HCM:

 • Xây dựng hệ thống, triển khai SAP B1
 • Hoạch định và quản lý thống nhất, minh bạch tất cả các hoạt động kinh doanh của Công ty.
 • Lập dự toán ngân sách, cân đối vốn và chuẩn bị nguồn vốn,
 • Lập báo cáo Quản trị tài chính, phân tích hoạt động tài chính, chi phí
 • Tổ chức ghi chép, tính toán phản ánh chính xác, trung thực, kịp thời, đầy đủ toàn bộ số liệu kế toán thống kê.
 • Tổ chức lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo Kế toán thống kê
 • Tổ chức kiểm tra kế toán nội bộ Công ty và trong các đơn vị trực thuộc. Tổ chức bảo quản, lưu trữ tài liệu Kế toán của công ty.
 • Phụ trách quyết toán thuế, quyết toán hóa đơn
 • Giải quyết, xử lý các khoản thiếu hụt, các khoản nợ phải thu và phải trả
 • Kiểm kê tài sản
 • Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của BGĐ

HR2: Chief Accountant | Kế Toán Trưởng (Sản Xuất, $1200, NT5392) in Lam Dong:

 • Prepare asset, liability, and capital account entries by compiling and analyzing account information.
 • Document financial transactions by entering account information.
 • Recommend financial actions by analyzing accounting options.
 • Summarize current financial status by collecting information; preparing balance sheet, profit and loss statement, and other reports.
 • Substantiate financial transactions by auditing documents.
 • Maintain accounting controls by preparing and recommending policies and procedures.
 • Reconcile financial discrepancies by collecting and analyzing account information.
 • Secure financial information by completing data base backups.
 • Maintain financial security by following internal controls.

HR3: Chief Accountant | Kế Toán Trưởng (Sản Xuất, $1500, Y5750) in Binh Duong:

 • Prepare periodic tax reporting as prescribed
 • To review and verify the ledger, tax reports
 • Perform daily and accurate accounting activities,
 • Support the closing process at the end of the month and the end of the year
 • Cooperate with accountants to compare and prepare the financial statements of the Company
 • Working with internal and external auditors.
 • Report on business activities
 • Arrange and keep documents;
 • Other tasks as assigned by the Director

HR4: Chief Accountant | Kế Toán Trưởng (Tiếng Anh/Tiếng Trung, $750, Y5490) in Long An:

 • Tổ chức hệ thống kế toán của doanh nghiệp để tiến hành ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ kế toán viên của Công ty
 • Kiểm tra, kiểm soát các hợp đồng kinh tế của Công ty nhằm bảo vệ cao nhất quyền lợi của Công ty.
 • Lập kế hoạch, kiểm tra báo cáo, đánh giá công tác thực hiện kế hoạch chi phí công ty
 • Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, thể lệ tài chính, kế toán do Nhà nước ban hành
 • Thực hiện quản lý hoạt động ngân sách của doanh nghiệp.
 • Hoạch định và đưa ra những quyết định tài chính ngắn hạn.

Job Requirement

HR1: Kế Toán Trưởng (Thực Phẩm, 1800$, TN5341) in HCM:

 •  Nam/Nữ; Độ tuổi: 30-45 tuổi
 •  Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, kế toán, tài chính
 •  Có 1-2 năm kinh nghiệm sử dụng SAP B1
 •  Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm kế toán trưởng
 •  Có khả năng lập và kiểm soát kế hoạch tốt
 •  Giao tiếp Tiếng Anh cơ bản
 •  Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành hàng FMCG

HR2: Chief Accountant | Kế Toán Trưởng (Sản Xuất, $1200, NT5392) in Lam Dong:

 •  Male/Female
 •  Ages: 30-45 years old
 •  Education: graduated university in Accounting or related 
 •  Experience: at least 3 years working in the same position
 •  Priority for accounting certificate
 •  Good English communication

HR3: Chief Accountant | Kế Toán Trưởng (Sản Xuất, $1500, Y5750) in Binh Duong:

 •  Male/Female, age: 30 - 40 years old
 •  Education: graduated from university in accounting and finance
 •  Exeperience: at least 3 years of experienee at same position in manufacturing companies (FDI is plus)
 •  Experience in ERP/ Microsoft Dynamics AX  is preferred
 •  Good English communication
 •  Fluent in Microsoft Office (Word and Excel).

HR4: Chief Accountant | Kế Toán Trưởng (Tiếng Anh/Tiếng Trung, $750, Y5490) in Long An:

 •  Nữ; Độ tuổi: 27-35 tuổi
 •  Tốt nghiệp cao đẳng / đại học chuyên ngành kế toán, tài chính
 •  Có 1-2 năm kinh nghiệm vị trí tương đương 
 •  Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung tốt
 •  Nắm rõ các nghiệp vụ tính giá thành, theo dõi hàng tồn kho, công nợ chi phí

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 27 - 45
 • Job type : Permanent

Company Overview

MegaCEO

Company size: 100 - 500
MegaCEO.com là Mạng xã hội Lập nghiệp và Kết nối nguồn lực. Nơi bạn chia sẻ thương hiệu cá nhân, cập nhật và kết nối thông tin với bạn bè, chuyên...Detail

Chief Accountant | Kế Toán Trưởng (Sản Xuất/Thương mại, 1500USD++, Y5750)

MegaCEO

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts