language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chief Accountant- Kế Toán Trưởng

First Alliances
Updated: 13/02/2019

Employment Information

 • Work location: Ho Chi Minh

  Job level:

 • Experience: 2 - 5 Years

  Salary: -

 • Industry: Retail / Wholesale

  Deadline to apply: 15/03/2019

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

_Xây dựng kế hoạch năm của bộ phận phụ trách bao gồm: kế hoạch hoạt động, ngân sách hoạt động, kế hoạch nhân sự.
- Công tác kinh doanh:
+ Hỗ trợ các tổ, bộ phận trong đơn vị hoàn thành chỉ tiêu được giao như phân tích lãi, lỗ; hao hụt, hàng tồn kho...
+ Hỗ trợ BGĐ đơn vị trong công tác kinh doanh.
+ Đề xuất cho GĐ các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của đơn vị.
+ Quản lý và theo dõi hợp đồng mua bán hàng hóa tự doanh.
+ Hỗ trợ các NCC tập trung về vấn đề chứng từ thanh toán..
+ Kiểm soát diện tích khu cho thuê, thu tiền theo hợp đồng, đối chiếu công nợ.


- Công tác Marketing:
+ Hỗ trợ Giám đốc trong việc đánh giá hiệu quả hoạt động của công tác khuyến mãi tại đơn vị dưới phương diện tài chính.
+ Hỗ trợ GĐ trong việc duy trì và phát triển các dịch vụ hiện có. Đề xuất các dịch vụ mới tăng thêm liên quan đến ngành hàng nhằm thu hút KH.
+ Giải quyết thắc mắc, khiếu nại của KH theo phân công.


- Công tác thu ngân:
+ Hỗ trợ đơn vị và đề xuất giải pháp trong việc thực hiện nộp tiền bán hàng, đổi trả hàng, phát hiện tiền giả... theo đúng các quy định của Liên hiệp và đúng các quy định về công tác tài chính - kế toán để tránh thất thoát hàng hóa.


- Công tác tài chính - kế toán:
+ Tham mưu cho GĐ đơn vị về công tác tài chính - kế toán theo đúng các quy định của Nhà nước, của cơ quan thuế, của Liên hiệp ... về công tác tài chính kế toán.
+ Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, thực hiện các công việc có liên quan đến tài chính kế toán theo đúng các quy trình, quy định.
+ Phân tích tình hình thực hiện chi phí, hàng tồn kho, vòng quay vốn, NSLĐ, hao hụt để đưa ra các giải pháp giảm chi phí, tăng doanh thu, tăng NSLĐ, trình GĐ xem xét.
+ Kiểm soát, quản lý tốt chi phí, tình hình công nợ tại đơn vị. Hướng dẫn và hỗ trợ các bộ phận thực hiện chi phí hợp lý và tiết kiệm.
+ Tổ chức thực hiện công tác kiểm kê hàng hóa, tài sản, thanh lý tài sản định kì theo quy định.
+ Hướng dẫn và kiểm tra công tác tài chính - kế toán các tổ, bộ phận có liên quan về công tác quản lý tiền, hàng, thanh toán các khoản chi phí, hóa đơn tài chính, phiếu quà tặng, phiếu chiết khấu thương mại.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính Ngân hàng, đã học qua khóa Kế toán trưởng.
 • Tuổi từ 30 - 45.
 • Có kinh nghiệm kế toán trưởng 2 năm hoặc 3 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp.
 • Trung thực, cẩn thận, chính xác.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

First Alliances

https://www.careers.fa.net.vn/Company size: 100-499
Established in 1998, First Alliances is the most well-known as the leading HR consultancy in Viet Nam. We are proud to be the pioneer and constantly...Detail

Chief Accountant- Kế Toán Trưởng

First Alliances

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts