language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Similar jobs View all
 

Chief Accountant

Employment Information

Benefits

  • Laptop
  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Training & Development
  • Salary review
  • Annual Leave

Job Description

- Lập và rà soát các báo cáo thuế hàng tháng/ quý/ năm như Thuế GTGT, Thuế TNDN, … và các báo cáo cần thiết khác từ các cơ quan chức năng

- Chịu trách nhiệm báo cáo quyết toán thuế hàng năm

- Làm việc với kiểm toán viên bên ngoài để sắp xếp kiểm toán hàng năm

- Làm việc với Cục thuế về mọi vấn đề thuế và với các bên liên quan khác

- Làm việc với ngân hàng về các khoản cho vay, giao dịch ngoại hối và các giao dịch khác

- Quản lý, tổ chức bộ phận kế toán với các quy trình thanh toán thích hợp

- xây dựng, duy trì và phát triển các quy trình kế toán của công ty

- Lập kế hoạch thuế, đề xuất và tư vấn các vấn đề thuế tiềm năng cho Tổng Giám đốc

- Lập, rà soát báo cáo tài chính hàng tháng/ quý/ năm và báo cáo cụ thể cho Tổng Giám đốc khi được yêu cầu

- Chuẩn bị ngân sách hàng năm và cập nhật tình trạng ngân sách hàng tháng/ quý/ năm cho Tổng Giám đốc khi được yêu cầu

- Hỗ trợ các thành viên khác hoặc trực tiếp tham gia làm việc với cơ quan thuế địa phương

- Xác minh chứng từ thanh toán theo quy trình tài chính của Công ty, cải thiện hệ thống kiểm soát nội bộ

- Có trách nhiệm lưu trữ tất cả các tài liệu kế toán, hồ sơ và các tài liệu gốc quan trọng như: Hợp đồng mua bán, Hợp đồng thương mại, Hợp đồng tư vấn

- Các công việc khác theo sự phân công của Tổng Giám đốc

- Làm việc chặt chẽ với tất cả các phòng ban, hướng dẫn các phòng ban làm việc phù hợp với quy trình tài chính của công ty để kiểm soát chi phí và giảm thiểu rủi ro. Xây dựng và phát triển đội ngũ chức năng của bộ phận.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính

- Yêu cầu có bằng Kế Toán Trưởng.Có kinh nghiệp làm việc trong công ty đa quốc gia hoặc công ty chuyên về lĩnh vực bất động sản, xây dựng là một lợi thế.

- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính - Kế toán với tối thiểu 02 năm ở cấp quản lý với  vị trí tương tự

- Thành thạo trong việc sử dụng văn phòng Microsoft (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), Internet

- Là người có tính tổ chức tốt và chính xác, có tư duy chiến lược và kỹ năng dự báo

More Information

  • Experience: 2 - 5 Years

People who applied to this job also applied to:

View more jobs "Chief Accountant"

Chief Accountant

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts