About us

VPĐD TỔ CHỨC SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL

Employment Information

Child Sponsorship Senior Program Manager (CSSPM)

Job level Manager
Salary $ Competitive
Deadline to apply 29/07/2020
Industry Education /Training , Executive management
Experience 10 Years

TỔ CHỨC SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL

$ Competitive

 • Ha Noi

Phân Viện Goethe Tại Hà Nội

$ Competitive

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông (ELCOM)

$ 40 Tr - 80 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ MB AGEAS

$ Competitive

 • Ha Noi

RHENUS LOGISTICS LTD,.

$ Competitive

 • Ha Noi

RHENUS LOGISTICS LTD,.

$ Competitive

 • Ha Noi

RHENUS LOGISTICS LTD,.

$ Competitive

 • Ha Noi

First Alliances

$ 35 Tr - 60 Tr VND

 • Ha Noi

JGC Vietnam Company

$ Competitive

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần Giao hàng Tiết Kiệm

$ 15,4 Tr - 26,4 Tr VND

 • Ho Chi Minh | Ha Noi

Hanoi Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

$ 36 Tr - 42 Tr VND

 • Ha Noi