language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chủ quản cắt - Cutting supervisor.

Công ty TNHH may mặc Premier Global Viet Nam
Updated: 18/07/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

Đảm bảo lớp vải trải đều đúng số lượng, loại và màu sắc theo spreading sheet. Tạo nhãn GPRO và phiếu phối hàng dựa trên spreading sheet

Ensure layer of spreading fabric is right in quantity, type & colour as per spreading sheet. Generate GPRO Tag and Bundle Ticket based on spreading sheet.

Chuẩn bị phiếu phối hàng với màu khác nhau để đối chiếu với báo cáo sơ đồ rập các thông tin về PO, Lot, Kích thước & tấm, ngày giao hàng, bên trong và bên ngoài.

Prepare Bundle Ticket in different colour with reference to the Marker Report about PO, Lot, Size & pieces, Delivery date, Inner and Outer

Đảm bảo tính toán số lượng lớp vải trải chính xác nhập vào hệ thống. In packing list & phiếu phối hàng

Ensure calculate layer of Spreading Sheet qty is tally & key in quantity into the system. Print the packing list & bundle ticket as well.

Chuẩn bị báo cáo tóm lược cắt ngay khi hoàn thành đơn hàng.

Prepare cut summary report once order complete.

Đảm bảo tuân thủ quy trình phòng ngừa nhiễm bẩn kim loại

Ensure metal detection-metal contamination prevention procedure is adhered to.

Hiểu biết về việc sản xuất Lean

Lean Manufacturing Culture

Làm việc để cải tiến liên tục và phù hợp với mục tiêu của công ty đối với nhà máy Lean.

Work towards continuous improvement and align with company goal towards Lean factory.

Hỗ trợ thực hiện thông qua các yêu cầu an toàn lao động tổng thể cho công ty.

To assist in implementing through total ESH requirements for the company

Giữ gìn cơ sở hạ tầng công ty và môi trường làm việc để đạt được tiêu chuẩn 6S.

Keep the company premise and working environment housekeeping to meet required 6S standard.

Truyển đạt và thực hiện các chính sách của Công ty để đảm bảo Quan hệ lao động tốt và môi trường làm việc an toàn

Communication & implementation of Company Policies to ensure Good Industrial Relations & a safe working environment

Tuân thủ đầy đủ quy tắc ứng xử của khách hàng

Ensure Buyer’s Code of Conduct (COC) is fully complied.

Sử dụng hiệu quả và an toàn tất cả các nguồn lực trong khu vực làm việc được chỉ định, đảm bảo đạt được tiêu chuẩn chất lượng.

The efficient and safe use of all resources within the designated working area, ensuring the quality standard are achieved

Đạt tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm theo quy định.

Attainment of Product Quality Standards as specified.

Tuân thủ các quy trình của phòng ban, công ty.

Comply with the company’s and department’s regulation.

Các công việc khác liên quan theo sự phân công của cấp trên

Others relevant tasks as assigned by Superior from time to time.

Job Requirement

Trình độ học vấn / Education: Trung cấp/ Graduated from colleges, vocational school

Trình độ tin học / Computing Skill: Tin học văn phòng/ Microsoft office

Trình độ ngoại ngữ / Languages skill: Không yêu cầu/ Not required

Tố chất và thái độ / Personality & attitude:

Trung thực, chăm chỉ, hoàn thành tốt các công việc được giao

Honest, hardworking, well-accomplished tasks assigned

Kỹ năng / Skills: Kỹ năng quản lý, làm việc nhóm, Kỹ năng cắt

Management skills, teamwork, Cutting skills

More Information

 • Age: 22 - 40
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty TNHH may mặc Premier Global Viet Nam

Company size: 500-999
Công ty TNHH May Mặc PREMIER GLOBAL Việt Nam kinh doanh trong ngành dệt may – giày da. PremierGlobal (VN) là công ty may mặc 100% vốn Hồng Kong, chuyên gia...Detail

Chủ quản cắt - Cutting supervisor.

Công ty TNHH may mặc Premier Global Viet Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts