About us

MegaCEO

Employment Information

Chủ Quản Chất Lượng (Tiếng Trung, Điện Tử, 1200USD, JH7530)

Job level Manager
Salary $ 1.000 - 1.200 USD
Deadline to apply 29/10/2020
Industry Electrical / Electronics , Manufacturing / Process , Quality Control (QA/QC)
Experience 2 - 3 Years

Location

Hai Duong

Hai Phong

Bac Ninh

MegaCEO

$ 22 Tr - 26,4 Tr VND

  • Ha Noi | Bac Ninh | Bac Giang

MegaCEO

$ 26,4 Tr - 33 Tr VND

  • Ha Noi | Bac Ninh | Bac Giang

Công ty TNHH (Horn) Việt Nam

$ 15 Tr - 25 Tr VND

  • Hai Phong

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư VJC

$ 12 Tr - 14 Tr VND

  • Bac Ninh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư VJC

$ 11 Tr - 14 Tr VND

  • Bac Ninh

Công Ty TNHH OS POWER Việt Nam

$ Competitive

  • Bac Ninh

MegaCEO

$ 13,2 Tr - 17,6 Tr VND

  • Ha Noi | Hung Yen | Hai Duong

MegaCEO

$ 22 Tr - 28,6 Tr VND

  • Ha Noi | Bac Ninh | Bac Giang

MegaCEO

$ 26,4 Tr - 33 Tr VND

  • Ha Noi | Bac Ninh | Ha Nam

MegaCEO

$ 26,4 Tr - 33 Tr VND

  • Ha Noi | Bac Ninh | Bac Giang