language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

J&T Express là thương hiệu chuyển phát nhanh dựa trên sự phát triển của công nghệ và Internet của Công ty TNHH MTV Chuyển phát nhanh Thuận Phong. Chúng tôi sở hữu một mạng lưới... Detail

Benefits

  • Insurance
  • Incentive bonus
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

Phụ trách công tác quản lý, phân công sắp xếp cho nhân viên hàng không. Đồng thời phối hợp nhân sự chấm công.
Phụ trách quản lý hàng hóa từ Trung tâm khai thác đi sân bay và ngược lại
Phụ trách quản lý bộ phân hàng không, bao gồm nhân viên và hàng hóa.
Phụ trách quản lý quy hoạch các phương diện bên về vận chuyển bằng đường hàng không và làm việc với các đại lý.

Job Requirement

Có kinh nghiệm về chuyển phát nhanh và hàng không và làm việc với các đại lý hàng không , có nguồn đại lý bay.

Chấp nhận làm ca đêm, ưu tiên cho ứng viên có kinh nghiệm làm ở công ty chuyển phát nhanh

More Information

  • Experience: 2 - 5 Years
Employment Information

Chủ Quản Hàng Không

Công ty TNHH MTV J&T Express - CN TPHCM

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts