From 30/08/2018, CareerBuilder.vn updates the interface of jobseeker's profile page and provide more functions for users. These changes will help candidate update and manage all their information on CareerBuilder more quickly and easily

language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chủ Trì Kiến Trúc (Concept)

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng Quốc Tế (ICIC)
Updated: 11/09/2018

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Đề ra mục tiêu cá nhân hàng năm, tháng, tuần phù hợp với mục tiêu của phòng, Công ty và lập kế hoạch để đạt được mục tiêu đã đề ra.
 • Điều chỉnh mục tiêu, kế hoạch cá nhân khi mục tiêu phòng, Công ty thay đổi.
 • Kiểm soat kế hoạch để đạt được mục tiêu đề ra.
 • Tham gia họp triển khai thiết kế để thống nhất phương án thiết kế, nhận thông tin, phân công công việc từ Trưởng phòng hoặc PM, phản hồi về các thông tin, tiến độ thiết kế nếu thấy không phù hợp. Trao đổi thông tin với nội bộ, với các phòng ban khác để làm rõ thêm thông tin.
 • Triển khai thiết kế theo tiến độ và kế hoạch đã được thống nhất cho KTS trong phòng, trao đổi thông tin để có được thông tin đầy đủ.
 • Tiến hành kiểm tra chất lượng bản vẽ Kiến trúc của các KTS trong suốt quá trình thiết kế nhằm đảm bảo chất lượng dự án.
 • Cung cấp thông tin cho các phòng ban khác khi được yêu cầu.
 • Hỗ trợ đi họp với chủ đầu tư, khách hàng theo phân công của trưởng phòng.
 • Thực hiện phương án Kiến trúc cho các dự án.
 • Tham gia hợp triển khai phương án.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kiến trúc, am hiểu các quy chuẩn và tiêu chuẩn về thiết kế
 • Hiểu được các nguyên lý thiết kế.
 • Yêu cầu có 5 năm kinh nghiệm tham gia thiết kế concept các dự án cao tầng, dự án công nghiệp lớn.
 • Có kinh nghiệm làm chủ trì.
 • Có chứng chỉ hành nghề kiến trúc.
 • Tiếng Anh giao tiếp tốt

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 28 - 36
 • Gender: Male
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng Quốc Tế (ICIC)

www.icic.vn
ICIC has grown and diversified its services since establishment. The company’s strength lies in its experienced staff and a multi-disciplined and...Detail

Similar jobs

Chủ Trì Kiến Trúc (Concept)

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng Quốc Tế (ICIC)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts