About us

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng Quốc Tế (ICIC)

Employment Information

Chủ trì / Leader Thiết Kế Kết Cấu (DD&CN, Nền móng, Thép, Dự ứng lực)

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ 18,000,000 - 35,000,000 VND
Deadline to apply 31/03/2021
Industry Architect , Civil / Construction
Experience 5 - 15 Years

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Bàn Thạch

$ 20 Mil - 25 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Xây dựng Mỹ Đà

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty CP Licogi 16

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG WORLD STEEL

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Long An

Công Ty TNHH Xử Lý Chất Thải Công Nghiệp Và Tư Vấn Môi Trường Văn Lang

$ 15 Mil - 17 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Truong Dinh Holding

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Dong Nai

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THÉP QSB

$ Over 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng Quốc Tế (ICIC)

$ 12 Mil - 40 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG TM&DV ÁNH DƯƠNG

$ 20 Mil - 30 Mil VND

  • Long An | Ho Chi Minh