language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chủ Trì Thiết Kế HVAC

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng Quốc Tế (ICIC)
Updated: 19/04/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Đề ra mục tiêu cá nhân hàng năm, tháng, tuần phù hợp với mục tiêu của phòng, Công ty và lập kế hoạch để đạt được mục tiêu đã đề ra.
 • Điều chỉnh mục tiêu, kế hoạch cá nhân khi mục tiêu phòng, Công ty thay đổi.
 • Tham mưu cho Trưởng phòng về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực thiết kế.
 • Kiểm tra và phản hồi thông tin thiết kế đầu vào (tiến độ, quy mô, chất lượng, yêu cầu của chủ đầu tư…) nhận từ PM.
 • Tổ chức họp triển khai thiết kế bàn về tiến độ, phương án thiết kế.
 • Tiến hành thiết kế và kiểm C1.
 • Tiến hành kiểm C2 các bản vẽ thiết kế. Chịu trách nhiệm về chất lượng bản vẽ thiết kế mà mình kiểm.
 • Giao hồ sơ cho PM, nhận thông tin phản hồi của Khách hàng thông qua PM.
 • Hỗ trợ chỉnh sửa hồ sơ khi có yêu cầu.
 • Hỗ trợ cung cấp thông tin khi có yêu cầu.
 • Hỗ trợ đi họp với Khách hàng khi có yêu cầu.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Nhiệt Lạnh, am hiểu các quy chuẩn và tiêu chuẩn về thiết kế
 • Hiểu được các nguyên lý thiết kế.
 • Yêu cầu từ 7 năm kinh nghiệm tham gia thiết kế các công trình dân dụng và công nghiệp.
 • Có kinh nghiệm làm chủ trì từ 3 năm.
 • Chứng chỉ hành nghề thiết kế.
 • Ưu tiên có thể giao tiếp bằng Tiếng Anh để phục vụ công việc.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 30 - 40
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng Quốc Tế (ICIC)

www.icic.vn
ICIC has grown and diversified its services since establishment. The company’s strength lies in its experienced staff and a multi-disciplined and...Detail

Similar jobs

Chủ Trì Thiết Kế HVAC

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng Quốc Tế (ICIC)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts