About us

Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros

Employment Information

Chủ trì thiết kế kết cấu

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 20,000,000 - 25,000,000 VND
Deadline to apply 28/02/2021
Industry Arts / Creative Design , Architect , Civil / Construction
Experience 3 - 5 Years

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư INTECH

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH Đầu tư xây dựng KHL E&C Việt Nam

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ phần Xây dựng SCG

$ 9 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG WORLD STEEL

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh | Nationwide

Hanoi Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

$ 10 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Tập Đoàn Golf Quốc Gia Việt Nam Golfgroup

$ 15 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cp nước và hạ tầng kỹ thuật hà nội (HAWIN)

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn Hà

$ Competitive

  • Ha Noi