language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

[Chuỗi Vinmart+ Miền Nam] Quản Lý Khu Vực Tập Sự

Chi Nhánh HCM- Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương Mại Tổng hợp VinCommerce
Updated: 17/08/2018

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

1. QUẢN LÝ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

- Làm gương và lan tỏa tinh thần “VinMart+ phục vụ bằng cả trái tim” tới cấp dưới để mang lại sự hài lòng cho khách hàng.

- Xác định phân khúc khách hàng, từ đó đề xuất danh mục hàng hóa trọng điểm và các giải pháp bán hàng phù hợp cho từng cửa hàng và toàn khu vực.

- Kiểm soát và đảm bảo chất lượng dịch vụ được thực hiện đúng, đồng bộ theo tiêu chuẩn giữa các cửa hàng trong khu vực.

- Kiểm soát việc các cửa hàng tổ chức các giao dịch với khách hàng, đảm bảo nhanh chóng và chính xác.

- Giải quyết các khiếu nại của khách hàng ngoài phạm vi giải quyết của cấp dưới.

- Đưa ra các đề xuất, sáng kiến nhằm thúc đẩy các cửa hàng trong khu vực tăng số lượng mở mới thẻ VinID và mở rộng tệp khách hàng thân thiết.

2. QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI

- Quản lý hàng hóa trong khu vực: đặt hàng đúng và đủ; thẩm định đơn hàng của các cửa hàng; điều phối luân chuyển hàng hóa giữa các cửa hàng để tối ưu hóa chi phí và cơ hội bán hàng; kiểm soát định mức tồn kho.

- Quản lý việc trưng bày hàng hóa tại các cửa hàng: đảm bảo duy trì layout tổng thể; tuân thủ đúng theo planogram; tuân thủ đúng bảng giá và tem nhãn.

- Quản lý các chương trình khuyến mại: kiểm soát việc các cửa hàng tuân thủ theo đúng kế hoạch chương trình; đánh giá hiệu quả và đề xuất các giải pháp cải thiện.

- Đến kiểm tra cửa hàng trong khu vực theo lịch đảm bảo tối thiểu 3 lần/2 tuần để:

o Kiểm soát các hoạt động vận hành tại cửa hàng theo checklist.

o Kiểm soát tiến độ và chất lượng thực hiện các hành động khắc phục, phòng ngừa theo báo cáo chấm tuân thủ tại cửa hàng của thanh tra.

o Báo cáo định kỳ kết quả kiểm tra tại các cửa hàng cho Giám đốc vùng, trong đó nêu rõ các mục cần triển khai tại cửa hàng, kết quả đạt được và kế hoạch tiếp theo.

- Liên tục cập nhật các hoạt động của đối thủ cạnh tranh cho Cấp trên.

- Kiểm soát hình ảnh thương hiệu tại mỗi cửa hàng trong khu vực, đảm bảo thể hiện đồng bộ giữa các cửa hàng theo bộ nhận diện thương hiệu.

3. QUẢN LÝ TÀI SẢN

- Kiểm soát tình trạng sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị, công cụ, dụng cụ làm việc của các cửa hàng trong khu vực theo tiêu chuẩn. Khi có hư hỏng, theo dõi cho đến khi tải sản được sửa chữa/khắc phục hoàn toàn hoặc tiếp tục báo cáo lên Lãnh đạo cấp cao hơn (nếu cần thiết).

- Đề xuất và theo dõi việc điều chuyển sử dụng tài sản giữa các cửa hàng trong khu vực để tối ưu hóa chi phí.

- Thẩm định và phê duyệt mua sắm, cải tạo, thay thế, sửa chữa tài sản theo phân quyền phê duyệt.

4. QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

- Căn cứ chỉ tiêu kinh doanh, định mức chi phí và khả năng kinh doanh của từng cửa hàng để đề xuất phân bổ các chỉ tiêu kinh doanh hợp lý, khả thi.

- Phân tích các chỉ số kinh doanh để đưa ra các giải pháp nâng cao doanh số.

- Kiểm soát và đề xuất các phương án tối ưu hóa ngân sách hoạt động của khu vực.

- Kiểm soát việc các cửa hàng nộp tiền doanh thu đúng hạn và chính xác theo quy định của Công ty.

- Tổ chức nghiêm túc các đợt kiểm kê hàng hóa/tài sản định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu Cấp trên. Chịu trách nhiệm nếu có hàng hóa hư hỏng/ thất thoát vượt định mức.

5. QUẢN LÝ NHÂN SỰ

- Truyền thông đầy đủ, chính xác, kịp thời các chính sách, kế hoạch của Tập đoàn/Công ty đến các cửa hàng.

- Điều động nhân sự trong khu vực nhằm tối ưu hóa năng suất lao động theo định biên và trong phân quyền phê duyệt.

- Giám sát chất lượng công việc của các Cửa hàng trưởng và Cửa hàng phó.

- Đào tạo sửa sai tại chỗ cho các nhân viên cửa hàng trong những lần đi kiểm tra cửa hàng.

- Thực hiện đánh giá, xếp bậc Cửa hàng trưởng và Cửa hàng phó. Rà soát và thẩm định kết quả đánh giá, xếp bậc của nhân viên cửa hàng. Phê duyệt và đề xuất khen thưởng, kỷ luật, điều chỉnh lương, bổ nhiệm, miễn nhiệm theo thẩm quyền. Đảm bảo thực hiện đầy đủ, chính xác, phản ánh đúng, đủ hiệu quả công việc của nhân viên.

- Trực tiếp đào tạo nhân viên; tham gia hoạt động giảng dạy; tạo điều kiện để nhân viên dưới quyền hoàn thành các chỉ tiêu đào tạo và phát triển lộ trình nghề nghiệp.

- Hoàn thành chỉ tiêu tạo nguồn Cửa hàng trưởng, Cửa hàng phó và chỉ tiêu giữ chân nhân viên.

- Lắng nghe, ghi nhận nguyện vọng của cấp dưới để đóng góp xây dựng các chính sách nhân sự của Công ty.

- Truyền lửa và xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, thượng tôn kỷ luật, hiệu quả, văn minh.

Job Requirement

- Trình độ tốt nghiệp CĐ, ĐH 

- Có kinh nghiệm quản lý bán lẻ từ 3 năm trở lên, ưu tiên kinh nghiệm quản lý chuỗi

- Có tư duy kinh doanh nhạy bén, tầm nhìn xa.
- Kỹ năng trình bày & huấn luyện trong việc quản lý thành tích & phát triển.
- Kỹ năng tốt về động viên & lãnh đạo.
- Kỹ năng truyền đạt tốt.Quản lý hệ thống

More Information

 • Degree: College
 • Age: 28 - 40
 • Job type : Permanent

Company Overview

Chi Nhánh HCM- Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương Mại Tổng hợp VinCommerce

Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp VinCommerce là Công ty thành viên của Tập đoàn Vingroup, sở hữu hệ thống các Siêu thị VinMart, Cửa hàng tiện...Detail

Similar jobs

[Chuỗi Vinmart+ Miền Nam] Quản Lý Khu Vực Tập Sự

Chi Nhánh HCM- Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương Mại Tổng hợp VinCommerce

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts