About us

ROUTINE VN - FASHION DESIGN & RETAILER

Employment Information

[CHƯƠNG TRÌNH INTERSHIP] THỰC TẬP HÀNH CHÁNH NHÂN SỰ

Job level Student / Internship
Salary $ 500,000 - 3,000,000 VND
Deadline to apply 31/08/2020
Industry Law / Legal Services , Administrative / Clerical , Entry Level / Internship

ROUTINE VN - FASHION DESIGN & RETAILER

$ 500,000 - 3 Tr VND

 • Ho Chi Minh

ROUTINE VN - FASHION DESIGN & RETAILER

$ 500,000 - 3 Tr VND

 • Ho Chi Minh

ROUTINE VN - FASHION DESIGN & RETAILER

$ 500,000 - 3 Tr VND

 • Ho Chi Minh

ROUTINE VN - FASHION DESIGN & RETAILER

$ 500,000 - 3 Tr VND

 • Ho Chi Minh

ROUTINE VN - FASHION DESIGN & RETAILER

$ 500,000 - 3 Tr VND

 • Ho Chi Minh

ROUTINE VN - FASHION DESIGN & RETAILER

$ 500,000 - 3 Tr VND

 • Ho Chi Minh

ROUTINE VN - FASHION DESIGN & RETAILER

$ 500,000 - 3 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty CP Vạn Hội Phát Fosup

$ 10 Tr - 12 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Nhựa Duy Tân

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện Phước Thạnh

$ Competitive

 • Ho Chi Minh