About us

Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)

Employment Information

Chương Trình Quản Trị Viên Tập Sự Vinamilk 2020

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 31/08/2020
Industry Food & Beverage (F&B) , Manufacturing / Process , Entry Level / Internship

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Nhựa Duy Tân

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Nhựa Duy Tân

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH MD CONSUMER ELECTRIC APPLIANCE VIỆT NAM

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Nhựa Duy Tân

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

ROUTINE VN - FASHION DESIGN & RETAILER

$ 500,000 - 3 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Thương Mại Sen Vàng

$ 9 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

ROUTINE VN - FASHION DESIGN & RETAILER

$ 500,000 - 3 Tr VND

  • Ho Chi Minh

ROUTINE VN - FASHION DESIGN & RETAILER

$ 500,000 - 3 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Thương Mại Sen Vàng

$ 9 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Thương Mại Sen Vàng

$ 9 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh