About us

Công ty TNHH KONE Việt Nam

Employment Information

Chương trình thực tập sinh tại KONE Việt Nam (Sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật)

Job level Student / Internship
Salary $ Competitive
Deadline to apply 14/11/2020
Industry Mechanical / Auto / Automotive , Electrical / Electronics , Entry Level / Internship

VnResource Co. Ltd

$ 3,5 Tr - 5 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Lampart

$ 500,000 - 1 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH W2SOLUTION VIỆT NAM

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Vườn Trái Cửu Long

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Dale Carnegie Việt Nam

$ 2 Tr - 3 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Vườn Trái Cửu Long

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Vườn Trái Cửu Long

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Vườn Trái Cửu Long

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH W2SOLUTION VIỆT NAM

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Kỹ thuật Biển Xanh

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Tư Vấn Nam Land

$ 2 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh