language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên gia Báo cáo Tài chính

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)
Updated: 08/04/2020

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Thực hiện triển khai việc áp dụng Chuẩn mực Báo cáo tài chính theo IFRS, tham gia xây dựng kế hoạch lập báo cáo tài chính theo IFRS, triển khai phần mềm, xây dựng phương pháp, quy trình, và hướng dẫn hạch toán, hướng dẫn lập báo cáo tài chính đảm bảo tuân thủ IFRS;
- Làm đầu mối phối hợp trực tiếp với các Khối, Phòng ban liên quan để xây dựng phương pháp, mô hình, sửa đổi, cập nhật quy trình/quy định liên quan đến việc lập và trình bày BCTC - đảm bảo tuân thủ quy định theo VAS và IFRS;
- Tham gia tư vấn, hướng dẫn chuyên sâu về hạch toán theo IFRS đối với các sản phẩm dịch vụ mới;
- Thực hiện đánh giá khác biệt giữa việc lập Báo cáo Tài chính theo VAS và IFRS, từ đó đánh giá ảnh hưởng đối với BCTC theo IFRS.
- Chịu trách nhiệm về đào tạo, cập nhật kiến thức/văn bản mới/yêu cầu mới đối với việc lập và trình bày BCTC theo IFRS;
- Tham mưu cho các cấp GĐ Trung tâm/ GĐ Khối để đưa ra những sáng kiến, ý tưởng và tư vấn cho các vấn đề liên quan đến lập và trình bày BCTC theo VAS và IFRS.
- Tham gia vào các dự án theo phân công của Giám đốc bộ phận/Giám đốc trung tâm; triển khai các kế hoạch của dự án trong bộ phận;

- Thực hiện các báo cáo và giải trình với các cơ quan quản lý liên quan đến việc công bố thông tin tài chính.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của GĐ bộ phận/GĐ trung tâm/ GĐ Khối .

Job Requirement

1. Trình độ học vấn:   

- Đại học các trường ĐH ngoại thương, ĐH kinh tế Quốc dân, Học viện Ngân hàng, Học viện Tài chính, ĐH Thương Mại.

2. Bằng cấp bắt buộc: 

- Đại học chính quy ngành kế toán/ kiểm toán/ tài chính Ngân hàng

- Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ chuyên môn về Kế toán, Kiểm toán

3. Các kỹ năng:           

- Có kỹ năng làm việc chi tiết về số liệu, phân tích và tổng hợp số liệu tốt

- Có khả năng giải quyết vấn đề độc lập

- Có khả năng làm việc theo nhóm và giao tiếp tốt.

4. Các yêu cầu khác:  

- Ưu tiên các ứng viên là kiểm toán viên, đã có kinh nghiệm về kiểm toán BCTC Ngân hàng; hoặc đã triển khai lập Báo cáo Tài chính theo IFRS

- Tiếng Anh thành thạo.

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)

Ngân hàng Thương Mail Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank) có trụ sở chính tại 25 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, SeABank được biết đến là một trong nhóm dẫn đầu...Detail
Job tags / Skills:Kiểm toánIFRS

Similar jobs

Chuyên gia Báo cáo Tài chính

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts