language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

Chuyên gia bộ phận đối tác định chế tài chính - Phòng Đối tác - Khối KHDN

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank
Updated: 03/04/2020

Employment Information

Job Description

 • Tham gia làm việc với các đối tác Định chế tài chính để tìm cơ hội và khả năng phát triển các chương trình hợp tác
 • Đánh giá khả năng hợp tác
 • Trực tiếp và phối hợp để xây dựng các chương trình hợp tác
 • Tham gia trực tiếp vào quá trình triển khai thí điểm mô hình hợp tác để hiệu chỉnh và hoàn thiện
 • Tham gia hoạt động đào tạo nội bộ các nghiệp vụ của Bộ phận.
 • Thực hiện các báo cáo đánh giá hiệu quả các chương trình hợp tác,
 • Tương tác, phối hợp tốt với các Khối kinh doanh và các bộ phận chức năng để xây dựng các chương trình hợp tác ở quy mô lớn
 • Duy trì và phát triển mối quan hệ với cấp tương đương tại các đối tác để gia tăng hiệu quả chương trình hợp tác.
 • Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo Bộ phận và Phòng phân công

Job Requirement

 • Đào tạo: Tốt nghiệp đại học 
 • Kiến thức: Có hiểu biết rộng về xã hội, kính tế. Hiểu và nắm bắt tốt sự hoạt động của thị trường nói chung và đặc biệt là thị trường tài chính.
 • Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng/quan hệ khách hàng/dịch vụ khách hàng, trong đó tối thiểu 1 năm làm các công việc vê hợp tác, phát triển đối tác là tổ chức,.
 • Kỹ năng: đàm phán, giao tiếp, thuyết trình, đào tạo, chăm sóc KH, phân tích, đánh giá
 • Thái độ, tính cách: Cầu thị, kiên trì, linh hoạt, hòa đồng, có trách nhiệm.

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

Company size: 1.000-4.999
Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) được thành lập theo Quyết định số 279/GP-NHNN ngày 16/09/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trên cơ sở hợp...Detail

Similar jobs

Chuyên gia bộ phận đối tác định chế tài chính - Phòng Đối tác - Khối KHDN

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts