language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên gia cao cấp Quan hệ Nhà đầu tư - QLTC - MSB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)
Updated: 19/08/2019

Employment Information

 • Work location: Ha Noi

  Job level:

 • Experience: 5 - 7 Years

  Salary: -

 • Industry: Banking, Finance / Investment

  Deadline to apply: 11/09/2019

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Phát triển và quản lý quan hệ với nhà đầu tư:

 • Trợ giúp việc lên kế hoạch ngắn hạn và dài hạn về chiến lược phát triển quan hệ với nhà đầu tư bao gồm mục tiêu, hành động, tiếp xúc, giới thiệu, công bố thông tin của MSB với nhà đầu tư theo định kỳ chi tiết về tái cơ cấu, kiểm soát, chiến lược kinh doanh, giá trị và văn hóa doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, hoạt động kinh doanh, tuân thủ, quản lý rủi ro, tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của MSB.
 • Quản lý việc cung cấp đủ các thông tin cần thiết và kịp thời về hoạt động của MSB cho nhà đầu tư;
 • Phân tích, đánh giá thường xuyên và đề xuất các ứng xử phù hợp nhằm đảm bảo phát triển và duy trì quan hệ tốt với các nhà đầu tư;

2. Quản lý việc phát hành cổ phiếu, mua bán cổ phiếu quỹ

 • Tổ chức soạn thảo các tài liệu liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, mua bán cổ phiếu quỹ
 • Giới thiệu đến nhà đầu tư để việc phát hành cổ phiếu, mua bán cổ phiếu quỹ được thành công

3. Quản lý việc tuân thủ quy định về niêm yết cổ phiếu

 • Quản lý việc thực hiện các hoạt động về niêm yết cổ phiếu theo quy định của pháp luật
 • Quản lý việc công bố thông tin theo quy định pháp luật
 • Hỗ trợ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, Đại hội đồng cổ đông bất thường
 • Các công việc khác để đảm bảo tuân thủ quy định về niêm yết cổ phiếu

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: kinh tế, tài chính, ngân hàng;
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh sử dụng độc lập, tương đương TOEIC 550 trở lên;
 • Tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

2. Kinh nghiệm: Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, kiểm toán;

3. Kiến thức:

 • Phân tích báo cáo tài chính trong lĩnh vực ngân hàng;
 • Hiểu rõ các quy định về niêm yết cổ phiếu;
 • Có kiến thức chung về Tài chính Ngân hàng, chứng khoán.

4. Kỹ năng/Khả năng:

 • Khả năng tư duy logic;
 • Khả năng phân tích và định hượng;
 • Khả năng làm việc chi tiết;
 • Khả năng thích nghi (làm việc áp lực cao);
 • Khả năng lập kế hoạch và tổ chức;
 • Khả năng quản lý quá trình triển khai công việc;
 • Khả năng đánh giá và ra quyết định;
 • Khả năng giao tiếp và truyền thông.

5. Các yêu cầu khác: Tinh thần trách nhiệm, kỹ năng xử lý vấn đề

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) được thành lập ngày 12 tháng 7 năm 1991 tại thành phố cảng Hải Phòng. Năm 2005, Ngân hàng chính thức...Detail

Similar jobs

Chuyên gia cao cấp Quan hệ Nhà đầu tư - QLTC - MSB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts