Chuyên gia/CVCC IT Security Risk

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

Chuyên gia/CVCC IT Security Risk

Ngân Hàng TMCP Quân Đội
Salary

$ Competitive

 • Experience

  3 - 5 Years

 • Job level

  Experienced (Non - Manager)

 • Deadline to apply

  30/06/2020

Location

Ha Noi

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances
 • Employee Shuttle
 • Travel Abroad
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review
 • Business Expense

Job Description

• Tư vấn cho quản lý cấp cao (ví dụ: Giám đốc/Phó Giám đốc CNTT, Rủi ro doanh nghiệp) về mức độ rủi ro và vị thế bảo mật.
• Xây dựng các phương pháp giám sát và đo lường rủi ro CNTT theo quy định về Quản lý rủi ro hoạt động của MBBank.
• Phân tích rủi ro và đánh giá các rủi ro CNTT đã được nhận dạng. Phối hợp giữa đơn vị nghiệp vụ và CNTT để xác định cách xử lý rủi ro phù hợp.
• Phối hợp với các bên liên quan chính để thiết lập chương trình quản lý rủi ro Bảo mật CNTT.
• Hỗ trợ thiết lập quản lý rủi ro bên thứ ba.
• Hỗ trợ lập kế hoạch khắc phục thảm họa, các hoạt động tác động kinh doanh và xây dựng kế hoạch quản lý liên tục kinh doanh. Thực hiện đánh giá rủi ro an toàn thông tin.
• Hỗ trợ điều chỉnh các quy định an toàn thông tin của MBBank với các quy định an toàn thông tin của NHNN Việt Nam và các tiêu chuẩn như ISO 27001.
• Đóng vai trò nhà tư vấn rủi ro CNTT trong các sáng kiến ATTT và CNTT để đảm bảo mọi rủi ro mới đều được nhận dạng, đánh giá và xử lý theo quy định Quản lý rủi ro hoạt động của MBBank.

Job Requirement

Có kinh nghiệm về bảo mật CNTT và quản lý rủi ro CNTT.
• Có kinh nghiệm chuyên sâu về các quy trình quản lý rủi ro CNTT phù hợp với các tiêu chuẩn như ISO 31000/27005.
• Có kinh nghiệm chuyên sâu về thiết lập và quản lý Quản lý rủi ro ATTT và quản lý rủi ro hoạt động.
• Hiểu biết kỹ thuật sâu về mạng máy tính, cơ sở hạ tầng và ứng dụng CNTT.
• Có các chứng chỉ ISO 31000 Risk Manager, CRISC, CISSP

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Job tags / skills

Similar jobs

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ Competitive

 • Ha Noi

First Alliances's Client

$ 25 Tr - 40 Tr VND

 • Ha Noi

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 11 Tr - 22 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH

$ Competitive

 • Ha Noi

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 18,7 Tr - 28,6 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tương Lai Mỹ Anh

$ Competitive

 • Ha Noi

Công Ty CPĐT Long Biên

$ 12 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi

Techcombank

$ Competitive

 • Ha Noi

Techcombank

$ Competitive

 • Ha Noi

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỐ DIGILIFE VIỆT NAM

$ 12 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi
Feedback