About us

Công ty Cổ phần Masscom Việt Nam

Employment Information

Chuyên gia giáo dục tiểu học (Môn Toán/Tiếng Anh)

Job level Manager
Salary $ 15,000,000 - 30,000,000 VND
Deadline to apply 31/05/2021
Industry Consulting , Education /Training
Experience 3 - 5 Years

Trường Mầm Non - Tiểu Học Ban Mai

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Mathnasium Việt Nam

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Trường Mầm Non - Tiểu Học Ban Mai

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Tập đoàn Dược Phẩm Vimedimex

$ 10 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Trường Mầm Non - Tiểu Học Ban Mai

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty CP Đào tạo VIETFUTURE

$ 8 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần English Now Global

$ Over 6 Mil VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công ty CP vật tư khoa học Biomedic

$ 8 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi