Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

Chuyên gia Phát triển sản phẩm - Ngân hàng số

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank
Location

Ha Noi

 • Salary

  Competitive

 • Experience

  5 - 7 Years

 • Job level

  Experienced (Non - Manager)

 • Deadline to apply

  28/02/2023

Job Description

Chịu trách nhiệm tư vấn, xây dựng các quy trình, quy định sản phẩm Ngân hàng số và theo CNNV được giao, bao gồm:

Nhiệm vụ chuyên môn:

1. Xây dựng quy trình, quy định sản phẩm

•Thực hiện công tác nghiên cứu thị trường, người dùng, công nghệ, sản phẩm, đối thủ cạnh tranh…

•Nghiên cứu, phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng các bộ tài liệu về quy trình, quy định sản phẩm Ngân hàng số.

•Phối hợp với đối tác, Khối/Phòng ban liên quan thực hiện tích hợp sản phẩm.

•Quản lý các phiên bản, bộ tài liệu liên quan đến sản phẩm.

2. Hỗ trợ tích hợp hệ thống

•Phối hợp với các đơn vị, đối tác liên quan thực hiện kiểm thử, tích hợp hệ thống (SIT).

•Hỗ trợ các đơn vị nghiệp vụ xây dựng kịch bản kiểm thử, thực hiện kiểm thử (Test) và nghiệm thu người dùng (UAT)

3. Hỗ trợ đào tạo, sử dụng hệ thống

•Hỗ trợ xây dựng tài liệu, kịch bản hướng dẫn sử dụng hệ thống.

•Hỗ trợ các đơn vị tổ chức đào tạo sử dụng hệ thống.

Thực hiện các công việc khác do cấp trên phân công

Job Requirement

Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học trở lên trong lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế, CNTT

Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, fintech

Kiến thức chuyên  môn: Am  hiểu  về  hoạt  động  ngân  hàng,  tài chính, fintech

Kỹ  năng,  phẩm  chất:  Kỹ  năng  phân  tích  báo  cáo,  đánh  giá  thị  trường;  Lập và  quản  lý  dự án,  giao  tiếp  và  thuyết  trình  tốt;  Có kinh nghiệm xây dựng, phát triển các hệ thống công nghệ thông tin.

More Information

 • Age: Unlimited
 • Salary: Competitive
Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Similar jobs

Feedback