About us

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Employment Information

Chuyên gia Phát triển và Khai thác ứng dụng - KCN - MSB - 1M014

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 30,000,000 - 40,000,000 VND
Deadline to apply 19/06/2020
Industry Banking , Finance / Investment
Experience 5 - 7 Years

Location

Ha Noi

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ 20 Tr - 25 Tr VND

  • Ha Noi

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng Xây Dựng

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ 20 Tr - 25 Tr VND

  • Ha Noi

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ 20 Tr - 25 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ 11 Tr - 33 Tr VND

  • Ha Noi

OCEAN BANK - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TNHH MTV ĐẠI DƯƠNG

$ Competitive

  • Ha Noi

ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình

$ 10 Tr - 17 Tr VND

  • Ha Noi