language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình

Chuyên gia Phê duyệt tín dụng (Hội sở HCM)

ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình
Updated: 21/03/2019

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Ra quyết định cấp tín dụng/ từ chối cấp tín dụng đối với các hồ sơ trong hạn mức được phân quyền phê duyệt (cá nhân/SMEs/doanh nghiệp lớn);
 • Tham gia phê duyệt các giao dịch cấp tín dụng và hoạt động kinh doanh khác thuộc thẩm quyền từ cấp Hội đồng Tín dụng trở lên.
 • Thực hiện các công việc khác do Chủ tịch Hội đồng Tín dụng/ Tổng Giám đốc phân công.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành có liên quan.
 • Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong nghiệp vụ tín dụng ngân hàng hoặc có kinh nghiệm trong công tác phê duyệt cấp tín dụng.
 • Nắm vững nghiệp vụ về Tài chính, Ngân hàng;
 • Có chuyên môn về thẩm định tín dụng;
 • Có khả năng ra quyết định phê duyệt cấp tín dụng.
 • Level tương đương cấp Giám đốc Chi nhánh

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình

www.abbank.vnCompany size: 1000 - 4999
ABBANK được thành lập vào năm 1993, đến nay sau hơn 25 năm phát triển, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) được đánh giá là một trong những ngân hàng có sự...Detail

Similar jobs

Chuyên gia Phê duyệt tín dụng (Hội sở HCM)

ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts