language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

Chuyên gia phòng khách hàng - ( chào bán các sản phẩm tiền tệ và ngoại hối cho KH TCKT)- Khối Nguồn vốn và TT tài chính

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank
Updated: 25/09/2019

Employment Information

Job Description

Thực hiện các nhiệm vụ chính sau theo sự chỉ đạo của lãnh đạo phòng:

Chào bán sản phẩm tiền tệ và ngoại hối cho KH TCKT

 • Chào bán các sản phẩm tiền tệ và ngoại hối cho KH TCKT được phân công.
 • Xây dựng chiến lược kinh doanh, phương án kinh doanh với khách hàng doanh nghiệp phù hợp với đặc điểm thị trường trong từng giai đoạn
 • Quản lý, tổ chức chào bán các sản phẩm Khối NV&TTTC
 • Phối hợp với các Chi nhánh/khối KHDN lớn/ Khối SME duy trì quan hệ, mở rộng các khách hàng mới, đẩy mạnh bán chéo sản phẩm
 • Phối hợp RM chi nhánh xây dựng kế hoạch chăm sóc khách hàng và duy trì quan hệ thường xuyên với KH.
 • Phối hợp RM chi nhánh tìm hiểu hoạt động kinh doanh của KH, nhu cầu sử dụng sản phẩm tiền tệ và ngoại hối của KH.
 • Phối hợp với các Phòng có liên quan thuộc Khối NV&TTT để phát triển các sản phẩm chào khách hàng;
 • Phối hợp với phòng ngoại hối và sản phẩm phái sinh để đề xuất cơ chế chào bán sản phẩm (quy trình thực hiện, giá, khung giá,..)
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Trưởng phòng, Phó phòng.

Phát triển sản phẩm

Xây dựng kế hoạch và phát triển sản phẩm

Job Requirement

Tốt nghiệp hệ chính quy các trường đại học thuộc các Khối kinh tế, tài chính, ngân hàng

-   Ưu tiên ứng viên có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nguồn vốn/kinh doanh vốn tại tổ chức định chế tài chính ngân hàng

 • Hiểu biết về các sản phẩm nguồn vốn, mức độ rủi ro của các sản phẩm nguồn vốn, hiểu biết về các sản phẩm tín dụng
 • Kỹ năng tính toán, phân tích tốt;
 • Kỹ năng giao tiếp tốt, Tiếng Anh cơ bản

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

Company size: 1.000-4.999
Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) được thành lập theo Quyết định số 279/GP-NHNN ngày 16/09/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trên cơ sở hợp...Detail

Similar jobs

Chuyên gia phòng khách hàng - ( chào bán các sản phẩm tiền tệ và ngoại hối cho KH TCKT)- Khối Nguồn vốn và TT tài chính

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts