language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

Chuyên gia Quản lý hiệu suất, Khối Khách hàng Doanh nghiệp

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank
Updated: 18/07/2019

Employment Information

 • Work location: Ha Noi

  Salary:

 • Industry: Banking

  Deadline to apply: 31/08/2019

 • Job level:

Job Description

Xây dựng bộ chỉ tiêu, theo dõi và đánh giá hiệu quả hoạt động của cán bộ nhân viên khối KHDN

 • Xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá hiệu suất công việc của CBNV thuộc Khối KHDN;
 • Đo lường, tổng hợp kết quả thực hiện chỉ tiêu hiệu quả hoạt động (KPIs và SLAs) của các cán bộ nhân viên khối KHDN;
 • Báo cáo hiệu suất toàn khối định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do LĐ Phòng/TBP phân công

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng
 • Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính  ngân hàng, đặc biệt  thuộc lĩnh vực quản lý hiệu suất, kế hoạch
 • Excel, powerpoint tốt
 • Kỹ năng giao tiếp & xây dựng mối quan hệ tốt
 • Tư duy logic và hệ thống tốt

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

Company size: 1.000-4.999
Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) được thành lập theo Quyết định số 279/GP-NHNN ngày 16/09/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trên cơ sở hợp...Detail

Similar jobs

Chuyên gia Quản lý hiệu suất, Khối Khách hàng Doanh nghiệp

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts