Location

Ha Noi

 • Updated

  07/07/2020

 • Industry

  Banking

 • Job type

  Permanent

 • Salary

  Competitive

 • Experience

  3 - 5 Years

 • Job level

  Team Leader / Supervisor

 • Deadline to apply

  31/07/2020

Job Description

 • Đầu mối thu thập yêu cầu báo cáo từ các đơn vị, đánh giá khả năng đáp ứng và nguồn cung cấp dữ liệu tài chính cho các báo cáo này
 • Đầu mối xây dựng, tự động hóa và vận hành hệ thống báo cáo quản trị của PVcomBank
 • Đầu mối tương tác với IT để xử lý dữ liệu lỗi; đề xuất các chức năng mới cho hệ thống kiểm soát chất lượng dữ liệu; xây dựng các công cụ kiểm soát chất lượng dữ liệu nhằm phát kịp thời lỗi dữ liệu, các biến đổi dữ liệu tới các bên liên quan;
 • Đầu mối tổ chức đưa các yêu cầu báo cáo vào hệ thống phần mềm để tối đa hóa việc tự động sản xuất báo cáo quản trị định kỳ theo yêu cầu.
 • Đầu mối hướng dẫn các đơn vị trong ngân hàng cung cấp dữ liệu và tiếp cận sản phẩm đầu ra của hệ thống báo cáo quản trị,
 • Tham gia xây dựng hệ thống chính sách thủ tục nội bộ để phát triển và kiểm soát chất lượng hệ thống quản trị dữ liệu, phân quyền sử dụng các chức năng trên hệ thống báo cáo quản trị
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của lãnh đạo.

Job Requirement

Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học ngành Kinh tế,  Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán.

Kinh nghiệm chuyên môn, quản lý: Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, kế toán, MIS.

Kiến thức: Có kiến thức về các ngôn ngữ lập trình liên quan để cơ sở dữ liệu, xử lý dữ liệu lớn và am hiểu hệ thống T24.

Kỹ năng, phẩm chất:

 • Kỹ năng phân tích và quản lý tài chính tổt
 • Kỹ năng tương tác và giao tiếp tốt

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited

Similar jobs

LOTTE FINANCE VIETNAM

Competitive

 • Ha Noi

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

Competitive

 • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

Competitive

 • Ha Noi

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

Competitive

 • Ha Noi

Mobicast

$ 15 Tr - 30 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

$ 11 Tr - 22 Tr VND

 • Ha Noi

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

Competitive

 • Ha Noi

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

Competitive

 • Ha Noi

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

$ 11 Tr - 22 Tr VND

 • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

Competitive

 • Ha Noi

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)

Competitive

 • Ha Noi
Feedback