From 30/08/2018, CareerBuilder.vn updates the interface of jobseeker's profile page and provide more functions for users. These changes will help candidate update and manage all their information on CareerBuilder more quickly and easily

language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên Gia Quản Trị Rủi Ro Gian Lận

Ngân Hàng TMCP Quân Đội
Updated: 12/09/2018

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

- Xây dựng phương án và tổ chức triển khai công tác QTRR gian lận trong toàn Ngân hàng
- Xây dựng chính sách, quy định QTRR gian lận
- Phụ trách triển khai dự án xây dựng phần mềm Phòng chống gian lận để phòng ngừa, phát hiện sớm rủi ro gian lận trong các mặt hoạt động của Ngân hàng (bao gồm gian lận nội bộ, gian lận bên ngoài)
- Phân tích, đánh giá và tư vấn giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro gian lận đối với các mô hình kinh doanh/sản phẩm/quy trình mới, có tính phức tạp cao … của Ngân hàng
- Phối hợp với các Khối/phòng/ban nghiệp vụ thực hiện kiểm tra, rà soát, phân tích nguyên nhân và đề xuất phương án xử lý, giải pháp hạn chế rủi ro … đối với những vụ việc gian lận trọng yếu phát sinh

Job Requirement

- Am hiểu đa dạng về sản phẩm, dịch vụ, các mặt hoạt động của Ngân hàng; các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế về quản trị rủi ro gian lận
- Tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành Ngân hàng - tài chính/Kinh tế hoặc các lĩnh vực có liên quan.
- Có chứng chỉ FRM hoặc CFA
- Có kinh nghiệm thiết lập và triển khai dự án xây dựng Khung quản trị rủi ro gian lận, dự án phát triển phần mềm Phòng chống gian lận của Ngân hàng/Doanh nghiệp.
- Ngoại ngữ: TOIEC tối thiểu 500 (hoặc các chứng chỉ khác tương đương)

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

www.mbbank.com.vn
Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) dành mọi nỗ lực gây dựng một đội ngũ nhân lực tinh thông về nghiệp vụ, tận tâm trong phục vụ để mỗi thành viên được cạnh tranh...Detail

Similar jobs

Chuyên Gia Quản Trị Rủi Ro Gian Lận

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts