language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên Gia Thẩm Định Dự Toán

Công ty Cổ phần Tập đoàn TMS (TMS Group)
Updated: 18/07/2019

Employment Information

Benefits

  • Laptop
  • Insurance
  • Allowances
  • Incentive bonus
  • Salary review
  • Annual Leave

Job Description

1. Thẩm định, tối ưu hóa tổng mức đầu tư:
- Xem xét sự phù hợp của phương pháp xác định tổng mức đầu tư xây dựng với đặc điểm, tính chất, yêu cầu kỹ thuật, công nghệ của dự án; Đề xuất các giải pháp điều chỉnh đảm bảo tổng mức đầu tư phù hợp với các yếu tố tác động nêu trên.
- Kiểm tra sự đầy đủ của các khối lượng sử dụng để xác định tổng mức đầu tư xây dựng; sự hợp lý, phù hợp với các căn cứ chi phí sử dụng để tính toán, xác định các chi phí trong tổng mức đầu tư xây dựng; Đề xuất các giải pháp tối ưu hóa tổng mức đầu tư.
- Phản biện và bảo vệ giá trị tổng mức đầu tư xây dựng sau khi thực hiện thẩm định và tối ưu hóa. Phân tích nguyên nhân tăng, giảm và đánh giá việc bảo đảm hiệu quả đầu tư của dự án theo giá trị tổng mức đầu tư xây dựng xác định sau thẩm định, tối ưu hóa.
2. Thẩm định, tối ưu hóa dự toán:
- Kiểm tra sự phù hợp khối lượng công tác xây dựng, chủng loại và số lượng thiết bị trong dự toán so với khối lượng, chủng loại và số lượng thiết bị tính toán từ thiết kế xây dựng, công nghệ; Đề xuất các điều chỉnh đề đảm bảo dự toán được tối ưu hóa.
- Kiểm tra tính đúng đắn, hợp lý sát với thực tế thị trường xây dựng của việc áp dụng, vận dụng các đơn giá (định mức dự toán, giá xây dựng của công trình) trong việc xác định các khoản mục chi phí của dự toán xây dựng công trình; Phản biện và đề xuất các phương án tối ưu đảm bảo dự toán sau thẩm định, tối ưu hóa hợp lý và sát với thực tế của thị trường xây dựng.
- Phản biện và bảo vệ giá trị dự toán xây dựng công trình sau thẩm định, tối ưu hóa và kiến nghị giá trị dự toán xây dựng để cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Đánh giá mức độ tăng, giảm của các khoản mục chi phí, phân tích nguyên nhân tăng, giảm so với giá trị dự toán xây dựng công trình sau khi thẩm định và tối ưu hóa.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế xây dựng.
- Có chứng chỉ hành nghề: Kĩ sư định giá hạng 1.
- Có từ 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (thành viên tổ cố vấn cao cấp).
- Chủ trì lập tổng mức đầu tư, xây dựng dự toán chi tiết ít nhất 05 dự án cấp I (hệ thống điện, cấp, thoát nước,... ).
- Thông thạo các qui định của pháp luật trong quản lý dự án, qui hoạch, thiết kế, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường…
- Thông thạo về giá xây dựng, khối lượng xây dựng, đấu thầu xây dựng.
- Có kiến thức thực tiễn về các tiến trình triển khai xây dựng cơ bản.
- Kỹ năng giải quyết vấn đề, Kỹ năng quản lý công việc, Kỹ năng làm việc nhóm…
- Kỹ năng trình bày, phản biện và thuyết trình, thuyết phục tốt.
- Sử dụng được tiếng Anh giao tiếp, chuyên ngành (optional).

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty Cổ phần Tập đoàn TMS (TMS Group)

http://tmsgroup.vnCompany size: 300 - 500
Website tuyển dụng: http://tuyendungtmsgroup.vn/ Facebook: https://www.facebook.com/tuyendungtmsgroup.vn/ Công ty Cổ phần Tập đoàn TMS (TMS Group), được...Detail

Similar jobs

Chuyên Gia Thẩm Định Dự Toán

Công ty Cổ phần Tập đoàn TMS (TMS Group)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts