language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyền Trưởng (Line Leader)

Công ty TNHH Olam Việt Nam
Updated: 13/08/2018

Employment Information

Job Description

 • Đánh giá chất lượng nguyên liệu của nhà cung cấp theo các tiêu chuẩn của công ty.
 • Đảm bảo chất lượng tương ứng theo mẫu đã được duyệt.
 • Lập kế hoạch và báo cáo chất lượng định kỳ.

Job Requirement

 • Đi làm 2 ca.(ca 1: 6h -14h; ca 2: 14h - 22h)
 • Trung cấp, Cao Đẳng các ngành Công nghệ thực phẩm.
 • Chịu được áp lực cao.
 • Nhân viên không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
 • LÀm việc tại  Tân Cang, Bien Hoa, Dong Nai

More Information

 • Degree: Intermediate
 • Age: 20 - 24
 • Gender: Female
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty TNHH Olam Việt Nam

http://olamgroup.com/Company size: 4000
Olam International was established in 1989 with 1 product in 1 country, trading cashew from Nigeria into India. Today we are a leading agri-business...Detail

Chuyền Trưởng (Line Leader)

Công ty TNHH Olam Việt Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts