language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên Viên An Ninh –An Toàn

Trung tâm Thương mại SC VivoCity
Updated: 17/10/2019

Employment Information

 • Work location: Ho Chi Minh

  Job level:

 • Experience: 1 - 2 Years

  Salary: -

 • Industry: Unskilled Workers, Security

  Deadline to apply: 10/11/2019

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Quản lý vận hành hệ thống An ninh – An toàn xuyên suốt trong ca trực của mình.
 • Giám sát kiểm tra đảm bảo an toàn tài sản cho khách hàng mua sắm, khách thuê, nhân viên... đang kinh doanh, làm việc tại TTTM
 • Giám sát kiểm tra khách thuê, đơn vị cung cấp dịch vụ tuân thủ theo nội quy và quy định của TTTM.
 • Giám sát, điều hành, huấn luyện nghiệp vụ cho 02 dịch vụ bảo vệ vòng trong và vòng ngoài đảm bảo an ninh và an toàn trong ca trực.
 • Kiểm tra ký xác nhận đối với các mẫu xuất nhập hàng hóa, đăng ký thi công, bàn giao tài sản.
 • Thống kê và báo cáo hàng ngày các công việc theo quy định qua email cho Trưởng bộ phận An ninh – An toàn
 • Lập biên bản các trường hợp vi phạm quy định đối với các Shop, đơn vị tổ chức sự kiện, nhà thầu, khách hàng…
 • Tuần tra, kiểm tra phát hiện sự cố, đưa ra quyết định và giải quyết các sự việc liên quan đến An ninh – An toàn
 • Trực tiếp giải quyết, xử lý các sự cố trong ca.
 • Phối hợp với cơ quan chức năng điều tra và giải quyết các vấn đề phát sinh trong ca trực
 • Thực hiện các công việc theo phân công khác.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp tối thiểu PTTH hoặc Trung cấp ngành nghề có liên quan
 • Làm việc theo ca
 • Ưu tiên đã có kinh nghiệm làm việc tại các TTTM

More Information

 • Degree: High School / Equivalent
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Trung tâm Thương mại SC VivoCity

http://scvivocity.com.vn/Company size: 25-99
“Vietsin Commercial Complex Development JSC (VCCD) was established in 2010 as a joint venture between Saigon Co.op, widely recognized as Vietnam’s top...Detail

Chuyên Viên An Ninh –An Toàn

Trung tâm Thương mại SC VivoCity

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts