language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên viên An ninh và điều tra nội bộ

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)
Updated: 26/03/2020

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

I. Mục tiêu công việc:

Tổ chức và triển khai thực hiện công tác đảm bảo an ninh, đối ngoại của Công ty đảm bảo an ninh, an toàn trên toàn hệ thống.

II. Nhiệm vụ, trách nhiệm chính:

1. Phối hợp với các Đơn vị đảm bảo công tác an ninh, an toàn chung đối với các hoạt động của Công ty.

2. Điều phối hoạt động của các đơn vị an ninh, an toàn trong trường hợp phát sinh sự cố.

3. Tổ chức nắm bắt tình hình nội bộ của Công ty, ngăn chặn và sớm phát hiện các vụ việc liên quan đến nội bộ như mất đoàn kết, cục bộ, vi phạm kỷ luật, ngăn chặn các thế lực phá hoại nội bộ.

4. Xây dựng kế hoạch hoạt động đảm bảo an ninh của Công ty.

5. Tổ chức điều tra, phối hợp các cơ quan chức năng của Nhà nước trong việc phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm Pháp luật và quy định của Công ty.

6. Phối hợp, tiến hành công tác điều tra, truy xét, làm rõ, giải quyết các vụ việc phức tạp xảy ra trong Đơn vị.

7. Tham mưu, đề xuất các biện pháp bảo mật thông tin, phòng chống các hoạt động thu thập thông tin bí mật của Công ty.

Job Requirement

1. Nam, dưới 30 tuổi.

2. Trình độ:

- Tốt nghiệp Đại học các ngành: Luật, Quản trị nhân sự, hoặc có liên quan đến Điều tra, An Ninh, Cảnh Sát….

3. Kinh nghiệm: Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm có liên quan về điều tra, an ninh, xử lý kỷ luật và các tranh chấp liên quan tới người lao động  tại các tổ chức Tài chính, Ngân hàng.

4. Có khả năng phân tích và nghiên cứu thông tin/dữ liệu một cách độc lập

6. Tư duy phân tích tốt.

7. Kỹ năng xử lý vấn đề tốt.

8. Tính cách quyết liệt, quản trị mục tiêu tốt; cẩn thận và chi tiết.

9. Yêu cầu về vi tính văn phòng: Thành thạo Excel, Word, Power point, ...

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

https://mcredit.com.vn/Company size: 6000
TỔNG QUAN VỀ MCREDIT Ngày 21/09/2017 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành Quyết định số 1965/QĐ-NHNN về việc Chuyển đổi hình thức pháp lý của Công...Detail

People who applied to this job also applied to:

Similar jobs

Chuyên viên An ninh và điều tra nội bộ

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts