language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên viên An toàn Hóa Chất

CÔNG TY TNHH MTV CHẾ TÁC VÀ KINH DOANH TRANG SỨC PNJ
Updated: 18/03/2019

Employment Information

 • Work location: Ho Chi Minh

  Job level:

 • Experience: 2 - 3 Years

  Salary:

 • Industry: Chemical Eng., HSE

  Deadline to apply: 15/04/2019

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

1. Mục đích vị trí công việc:

- Giám sát, triển khai & quản lý An Toàn hóa chất trong toàn Công ty nhằm đáp ứng theo yêu cầu của luật & không xảy ra sự cố hóa chất, tai nạn hóa chất…

2. Phạm vi công việc:

An toàn Hóa Chất (Trọng số: 30%)

- Lập & báo cáo danh mục hóa chất tại tất cả các khu vực sản xuất định kỳ cho TBP & Cơ quan nhà nước.

- Tổng hợp, các MSDS định kỳ & báo cáo.

- Nhận diện, đánh giá mối nguy rủi ro hóa chất.

- Đánh giá sự tuân thủ của các đơn vị liên quan đến Hóa Chất theo luật định.

- Quản lý spillkit.

- Đề xuất cải tiến tất cả các công việc liên quan đến Hóa Chất.

- Xây dựng các quy trình, quy định nhằm tạo ra hệ thống An Toàn hóa chất hoàn thiện tại Cty.

An Toàn – Môi Trường (Trọng số: 10%)

- Phối hợp với Bộ phận Môi Trường & An Toàn lao động – PCCC để tiến hành thực hiện những công việc liên quan đến An Toàn hóa chất.

- Tổ chức ứng phó sự cố tràn đổ hóa chất.

3. Đào tạo (Trọng số: 30%)

- Thiết lập các bảng hướng dẫn sử dụng hóa chất.

- Đào tạo định kỳ MSDS từng loại hóa chất cho các đơn vị liên quan.

- Tổ chức đào tạo nhận thức cho CBCNV mới.

4. Thực hiện chương trình 5S và tổng vệ sinh các khu vực có sử dụng hóa chất. (Trọng số: 20%)

- Kiểm tra triển khai thực hiện 5S và tổng vệ sinh các khu vực có hóa chất.

- Báo cáo kiểm tra định kỳ việc thực hiện 5S và tổng vệ sinh các khu vực sản xuất có sử dụng hóa chất.

- Tư vấn các sắp xếp các vị trí trong khu sản xuất.

5. Ý thức chấp hành nội quy, tham gia đào tạo (Trọng số: 10%)

- Tuyên truyền, nhắc nhở công tác thực hiện ATLĐ, nội quy lao động.

- Tuân thủ chấp hành nội quy, quy định của Công ty/PNJP.

- Tham gia đào tạo nâng cao nhận thức và trình độ khi có yêu cầu.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Job Requirement

- Bằng cấp:    Đại học Chuyên ngành: Kỹ sư hóa

- Số năm kinh nghiệm liên quan: Tối thiểu 2 năm về An Toàn Hóa Chất. 

- Trình độ ngoại ngữ Anh văn giao tiếp trình độ B.

- Các học vấn khác cần cho ngành nghề: Chuyên ngành hóa, có đầy đủ các chứng chỉ tham gia các khoa đào tạo An Toàn Hóa Chất như luật định.  

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

CÔNG TY TNHH MTV CHẾ TÁC VÀ KINH DOANH TRANG SỨC PNJ

Company size: 1500
Công ty TNHH MTV Chế tác và kinh doanh trang sức PNJ (công ty PNJP) là công ty con độc lập của tổng công ty PNJ. Với sứ mệnh mang lại niềm kêu hãnh cho...Detail
Job tags / Skills: An toàn hóa chất

Similar jobs

Chuyên viên An toàn Hóa Chất

CÔNG TY TNHH MTV CHẾ TÁC VÀ KINH DOANH TRANG SỨC PNJ

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts