language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Similar jobs View all

www.masanjobs.com

Masan Consumer is one of Vietnam's largest local diversified FMCG companies. We manufacture and distribute a range of food and beverage products, including soya sauce, fish sauce, chili sauce,... Detail

CHUYÊN VIÊN AN TOÀN LAO ĐỘNG

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

Triển khai Hệ thống ATSKMT tại 2 công ty MSI & VTF theo định hướng phát triển của MSC.

Chuẩn hóa quy trình/quy định/các hoạt động ATSKMT tại công ty VTF theo định hướng phát triển của MSC.

Triển khai đánh giá tại công ty VTF để đảm bảo tuân thủ hệ thống quản lý OHSAS18001, ISO14001, các luật định liên quan và các yêu cầu khác.

Phối hợp với chủ quản đơn vị thiết lập, huấn luyện và giám sát thực hiện các chương trình, chính sách, mục tiêu, qui trình, tiêu chuẩn về ATSKMT

Site tour và theo dõi nhằm đảm bảo các rủi ro được loại bỏ

Xây dựng và quản lý ngân sách phòng ban về các hoạt động An Toàn tại nhà máy

Quản lý nguồn nhân lực thực hiện công việc về an toàn, sức khỏe, môi trường.

Quản lý, đào tạo, cấp giấy phép, giám sát tại hiện trường với các Nhà thầu làm tại công ty.

Job Requirement

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện, Cơ Khí

Có kiến thức cơ bản về quản lý an toàn, sức khỏe, môi trường.

Kỹ năng về quản lý nguồn lực, quản lý công việc.

Kỹ năng giao tiếp ứng xử và tạo ảnh hưởng.

Kỹ năng giải quyết sự cố.

Kỹ năng giám sát và phân quyền.

People who applied to this job also applied to:

CHUYÊN VIÊN AN TOÀN LAO ĐỘNG

Masan Consumer

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts