language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên viên An toàn - Sức khỏe - Môi trường/ HSE Supervisor

CÔNG TY CỔ PHẦN BETON 6
Updated: 11/09/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

1. An toàn – vệ sinh lao động:

 • Quản lý, giám sát công tác an toàn – vệ sinh lao động; kiểm soát và lập báo cáo tình hình tai nạn lao động định kỳ.
 • Theo dõi, quản lý việc mua sắm và cấp phát bảo hộ lao động.
 • Thiết lập và thực hiện các chương trình đào tạo về an toàn lao động cho nhân viên mới.
 • Tiến hành thường xuyên việc thực hiện tập huấn, đào tạo về An toàn lao động.
 • Xây dựng các quy trình, quy chế, quy định về công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động.
 • Theo dõi, thực hiện kiểm định định kỳ, lưu trữ hồ sơ kiểm định đối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn theo luật định.
 • Tiến hành phân tích các rủi ro về an toàn tiềm ẩn trong các hoạt động của Nhà máy để đưa ra các biện pháp phòng ngừa; rút ra các bài học, cảnh báo từ các sự cố của nhà máy/từ bên ngoài để nhắc nhở người lao động.

2. Môi trường:

 • Theo dõi và phối hợp đơn vị quan trắc thực hiện quan trắc đo kiểm môi trường xung quanh, môi trường lao động định kỳ và thực hiện các biện pháp khắc phục đối với khu vực môi trường nào chưa đạt yêu cầu theo quy định
 • Lập báo cáo môi trường theo định kỳ
 • Quản lý việc phân loại, thu gom, xử lý rác thải.

3. Phòng cháy chữa cháy:

 • Quản lý các thiết bị và công tác phòng cháy chữa cháy tại Nhà máy theo luật định
 • Thiết lập và tổ chức chương trình đào tạo huấn luyện kiến thức, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy cho cán bộ công nhân viên.
 • Định kỳ tổ chức huấn luyện và phối hợp diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy.

4. Các công việc khác:

 • Xây dựng kế hoạch công tác HSE hàng năm và tổ chức triển khai thực hiện theo kế hoạch đã lập.
 • Soạn thảo các văn bản, qui trình, qui định liên quan đến
 • Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh nhà xưởng.
 • Phối hợp với Nhà thầu và các cơ quan chức năng tìm giải pháp trong trường hợp xảy ra sự cố về an toàn, môi trường, sức khỏe, phòng cháy chữa cháy.

Job Requirement

 • Trình độ: Đại học trở lên;
 • Chuyên ngành: Kinh tế lao động, Kỹ thuật, Môi trường, An toàn lao động, bảo hộ lao động;
 • Chứng chỉ: Ưu tiên ứng viên có các chứng chỉ đào tạo về nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, An toàn – sức khỏe – môi trường (HSE), An toàn lao động;
 • Kinh nghiệm: Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm;
 • Kiến thức: Am hiểu các hoạt động An toàn – vệ sinh lao động, Môi trường, phòng chống cháy nổ trong Nhà máy/doanh nghiệp
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh mức Trung bình - Khá

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 28 - 35
 • Gender: Male
 • Job type : Permanent
 • Probationary period: 02 tháng
 • Working time: Thứ Hai đến thứ Bảy, từ 07 giờ đến 16 giờ
 • Holidays: Chủ nhật, Lễ, Tết

Company Overview

CÔNG TY CỔ PHẦN BETON 6

www.beton6.comCompany size: 200
Tiền thân là Công trường đúc đà tiền áp Châu Thới thuộc Công ty RMK của Mỹ, chuyên sản xuất các loại cấu kiện BTCT tiền áp (Dầm cầu T12m50, T18m6, T24m70 và...Detail

Chuyên viên An toàn - Sức khỏe - Môi trường/ HSE Supervisor

CÔNG TY CỔ PHẦN BETON 6

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts