language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên Viên An Toàn Sức Khỏe & Môi Trường (HSE)

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Nhựa Duy Tân
Updated: 10/11/2018

Employment Information

 • Work location: Long An

  Salary:

 • Industry: HSE

  Deadline to apply: 10/12/2018

 • Job level:

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Kiểm tra việc tuân thủ thực hiện nội quy, quy định, quy trình và chỉ thị công trường của Ban HSE Công ty, Chủ Đầu Tư hoặc của Ban Quản lý dự án
 • Lập biên bản các vi phạm về An toàn, Môi trường
 • Phát hành Giấy phép công tác cho nhà thầu làm việc
 • Tuần tra, giám sát an toàn tại các Công trình dự án khi có yêu cầu đặc biệt từ Trưởng phòng HSE & An ninh Công ty
 • Họp hàng tuần với các nhà thầu rà soát chất lượng công tác kiểm soát an toàn, môi trường của công trường
 • Thực hiện các chương trình đào tạo về nâng cao nhận thức, nâng cao năng lực về quản lý HSE
 • Tìm hiểu biện pháp thi công, biện pháp an toàn của các Công trình Dự án và các Tiêu chuẩn, quy phạm đang áp dụng tại các Công trình dự án để thực thi công việc, nhiệm vụ hiệu quả.
 • Đọc và tìm hiểu về Quy định của Luật pháp, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn của Nhà nước và các Quy chế, Nôi quy, Quy định, Quy trình, Quy phạm, Biểu mẫu và các Chỉ thị để phổ biến/huấn luyện cho người lao động khi được yêu cầu.
 • Sắp xếp hệ thống tài liệu, hồ sơ liên quan đến lĩnh vực An Toàn, Sức khỏe, Môi trường của công trường
 • Xây dựng kế hoạch – chương trình kiểm soát An Toàn, Sức khỏe, Môi trường Công trình Tân Đô
 • Xây dựng bộ KPIs Công trường Tân Đô. Rà soát kết quả thực hiện các KPIs liên quan
 • Lập báo cáo sự vụ, báo cáo kết quả giám sát An toàn - Môi trường tại công trình, báo cáo đột xuất liên quan đến nhiệm vụ công việc

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học chuyên ngành bảo hộ lao động, an toàn lao động. Ưu tiên Nam
 • Có hơn 3 năm làm công tác an toàn lao động, đã làm giám sát an toàn công trình xây dựng từ 1 năm trở lên
 • Khả năng lập kế hoạch, đánh giá rủi ro và giám sát an toàn
 • Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp tốt
 • Yêu công việc, chịu trách nhiệm trong công việc được giao, có tính cầu tiến
 • Nơi làm việc: A18 Đường số 1, KCN Tân Đô, Đức Hòa Hạ, Đức Hòa, Long An

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Nhựa Duy Tân

http://www.tuyendung.duytan.comCompany size: 4000 - 6000
Công Ty Nhựa Duy Tân chuyên sản xuất trong lĩnh vực sản phẩm gia dụng, bao bì các loại, sản phẩm PET, và khuôn mẫu chính xác, và là một trong những công ty...Detail

Chuyên Viên An Toàn Sức Khỏe & Môi Trường (HSE)

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Nhựa Duy Tân

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts