language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên Viên An Toàn Thông Tin

Ngân Hàng TMCP Quân Đội
Updated: 14/08/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

- Xây dựng & Quản lý Chính sách, qui định, quy trình, hướng dẫn các văn bản liên quan đến ATTT theo yêu cầu quản lý của MB.

- Kiểm soát. đánh giá tuân thủ các Qui trình, qui định của MB theo các văn bản quản lý của NHNN, Bộ ngành về quản lý các hệ thống thông tin, đảm bảo An ninh thông tin.

- Lập kế hoạch , triển khai đánh giá tuân thủ các vi phạm ATTT nội bộ Khối CNTT theo các qui định đã ban hành.

- Tham gia phát triển, triển khai và truyền thông chương trình nâng cao nhận thức về an ninh;

- Xác định kiến ​​trúc an ninh, đưa ra yêu cầu kiểm soát và đánh gia rủi ro cho các chương trình, dự án và các cải tiến lớn;

Job Requirement

- Tốt nghiệp hệ chính quy các Trường Đại học chuyên ngành CNTT, ĐTVT, An toàn thông tin., toán tin.

- Ưu tiên:

+ CISSP / CCSP/  (preferred)

+ CEH (preferred)

+ Chứng chỉ Auditor

- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm về chức năng liên quan đến an toàn thông tin;

- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong việc xác định và lập hồ sơ thiết kế bảo mật hệ thống;

- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm và hiễu rõ các công cụ và phương pháp đánh giá điểm yếu, lỗ hổng an ninh bảo mật;

- Có kinh nghiệm các tiêu chuẩn ATTT như PCI DSS, ISMS.

- Có kinh nghiệm và hiểu rõ các nguyên tắc và và phương pháp kiểm soát như:

+ Quản lý truy cập;

+ Quản lý rủi ro;

+ Đánh giá lỗ hổng bảo mật;

+ Bảo mật ứng dụng;

+ Bảo mật Hệ điều hành

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

www.mbbank.com.vn
Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) dành mọi nỗ lực gây dựng một đội ngũ nhân lực tinh thông về nghiệp vụ, tận tâm trong phục vụ để mỗi thành viên được cạnh tranh...Detail

People who applied to this job also applied to:

Similar jobs

Chuyên Viên An Toàn Thông Tin

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts